Apoli-ohjelman ensimmäiset kartta-pohjaiset kyselyt on julkistettu!

Avakka • Ilmo Suikkanen • 22.3.2018

Uudenkaupungin kaupunki työstää parhaillaan arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa. Projektissa on tavoitteena osallistaa kehitystyöhön laaja-alaisesti niin kaupungin asukkaita, mökkiläisiä kuin esimer-kiksi matkailijoitakin. Erilaiset kyselyt ovat oiva keino saada suurien joukkojen mielipiteitä esille.

Lisätietoja: Sonja Stenman puh. 040 356 2146. Ohjelmasta vastaa Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén puh. 050 074 3087.

Kerro ensin taustatietoja itsestäsi ja lähde sen jälkeen merkit-semään merkityksellisiä paikkoja karttoihin. Katse keskustaan -kysely on ensimmäinen Apoli-hankkeen kysely. Vastausaikaa on kokonaisuudessaan heinäkuun loppuun saakka. Osatuloksia käsitellään ja niistä tiedotetaan kyselyn edetessä. HUOM. Ennen kuin siirtyy vastaamaan Apolin sivustolle kan-nattaa tutustua allaoleviin kysymyksiin ja keskustan karttaan.

Kysymyksiä ei vastaajatietojen ohella ole kuin nuo ylläolevat, mutta ne vaativat vastaajalta kuitenkin pohdiskeluja monestakin syystä. Esim. suosikkipaikkaa tai kaunista houkuttelevaa valittaessa se varmasti vaihtelee vuodenajan, kellonajan ja tarjolla olevien tapahtumien takia. Tätä varten vaihtoehtoja on mahdollisuus merkitä useampia.

Tutustuttuasi kysymyksiin ja valitsemiesi kohteiden sijaintipaikkaan kartalla siirry vastaamaan kyselyyn TÄÄLLÄ...

Vapaa-ajan asukkaille suunnattu kysely löytyy TÄÄLTÄ...

Onnellisuuden kaava etsii paikan henkeä:

Miten Uuteenkaupunkiin luodaan toimiva ja viihtyisä ympäristö elää ja asua?


Avakka • teksti ja kuva Ilmo Suikkanen • 4.5.2018


Laadittavalla Arkkitehtipoliittisella ohjelmalla etsitään Uudenkaupungin onnellisuuden kaavaa. Aiheen merkeissä torstaina pidetty seminaari kokosi Uuteenkaupunkiin ison joukon arvostettuja eri alojen asiantuntijoita pohtimaan pikkukaupungin tulevaisuutta.


Kahdeksan tunnin tiivis ja vaativa sessio avasi, kuten tarkoituskin oli, kaavapohdiskelun ohella muitakin huikeita tulevaisuuden visioita.


Lähtökohtaisesti asetelma on oikea onnellisuuden kaavan visiointiin onkin lähdettävä mieli avoimena, rohkeasti uutta etsien, tavoitteena luoda suuntaviivat tulevaisuuden Uudellekaupungille.


Eräänä keskeisenä, ajankohtaisena pyrkimyksenä on, kuten kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Héllen seminaari avauspuheenvuorossaan totesi, kaupungin liikekeskustan kehittäminen.


Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän vuoden budjettiin 100 000 euron alkurahoituksen Liikekeskustan kehittäminen -hankkeelle. Liittyen keskusta-alueen kehittämisenä kaupunkilaisten olohuoneena, on tekeillä Alisenkadun kattamiselvitys. Selvitys on virkamiespäätöksellä tilattu 15 000 euron hintaan Innovarch Oy:ltä.


Uusikaupunkilaiset tuntien visiot tulevat myös saamaan osakseen kovaa kritiikkiä, kaikenkattavaa yksimielisyyttä on turha odottaa. Tämäkin on tietysti myös tärkeä osa kaavan valmistelua.


Mieli avoimena tulevaisuuden kaupungin kehittämiselle, mutta jalat maassa ja kukkaron nyörit kireällä, suu säkkiä myöten eläen. Kaikkien visioiden ei suinkaan välttämättä tarvitse toteutua, ainakaan lyhyellä tähtäimellä, mutta sen mahdollisuus on olemassa mikäli tulevat sukupolvet niin haluavat.


Vireillä on merkittävä ja mielenkiintoinen haaste, johon alueen asukkaat toivon mukaan laajasti tutustuvat, ottavat kantaa ja tuovat esille omia näkemyksiään.


Aiheeseen palataan julkisessa keskustelussa vielä lukemattomia kertoja, joten mahdollisuuksia ilmaista mielipiteensä riittää. Vastauksena pelkkä EI KÄY, ei tulevaisuuden visioinnissa kuitenkaan riitä.


Seminaarin antiin jokainen voi tutustua YouTubessa TÄMÄN LINKIN KAUTTA


VAROITUS: koko kahdeksan tunnin seminaariohjelmaa ei kannata yhdeltä istumalta katsoa, ylle merkitty tietää kokemuksesta sen olevan etenkin istumalihaksille puuduttava ”elämys”. Nykytekniikka onneksi mahdollistaa ohjelman osittamisen itselle sopiviin katselupätkiin.


LUE LISÄÄ ARKKITEHTIPOLIITTISESTA OHJELMASTA

Lähtötilanteessa Uudenakaupungin keskusalueen vyöhykkeitä mitoittavat 250 metrin liikekeskusta, joka palvelee kaikkia kolmea kaupunkikudosta. Yhden kilometrin jalankulkukaupungin ydinalue. Alueella on myös joukkoliikennekaupungin kudosta ja kilpailevaa autokaupungin kudosta. Alue on myös pyöräilyvyöhykettä. Oikeassa yläkulmassa näkyvät kaupungin toisen liikekeskuksen markettien ym. vyöhykekentät.

Seminaariosanottajat pantiin välillä pikkukaupunkihengessä ottamaan etäisyyttä toisiinsa.

Idearikas ja innostuneen oloinen osanottajajoukko päätti torstain kirjastotilaisuudessa, että mahdollisesti jo Crusell-viikon alkaessa Uudessakaupungissa demoillaan uusia ideoita keskustan kehittämiseksi.


Syyskuuhun kestävällä kokeiluilla halutaan löytää ratkaisuja viihtyisyyden lisäämiseksi nimenomaan liikekeskustassa. Kohdealueina ovat Rauhanpuisto, kauppatori ja Alinenkatu välillä Koulukatu-Sepänkatu.


Entisen Cafe Wallilan tilat Alisellakadulla ovat käytössä paikkana, jossa toteutetaan työpajatyyppistä kokeilujen kehittelyä. Jo ensi keskiviikkona klo 18 kokoonnutaan kohtaamispisteessä ja suunnitellaan konkreettisia toimia demokokeilujen suhteen. Mukaan projektiin ovat edelleen tervetulleita kaikki halukkaan! 


Demokadun tavoitteena on osallistaa laaja kirjo kaupunkilaisia ja erilaisia sidosryhmiä suunnittelemaan ja testaamaan keskustan kaupunkitilaa. Esimerkiksi kadunpätkä voidaan testissä muokata viihtyisäksi kävelykaduksi sekä torille ja Rauhanpuistoon voidaan koota erilaisia oleskelutiloja ja aktiviteetteja.


Asukkaat ja myös keskustan yrittäjät saavat näin tuntumaa, miten muutos voisi vaikuttaa keskustan elämään. Tavoitteena on synnyttää yhteinen kokemus, aina suunnittelusta lopputuloksen arviointiin saakka. 


Kirjaston tilaisuudessa muodostetuissa pienryhmissä osanottajilta pulppusi esiin jo paljon mielenkiintoisia ideoita. Esitettiin mm. Alisellekadulle levittäytyvää kahvilaa, autot pois ja pöydät tilalle. 


Haluttiin kaikille avoin seinä katutaiteen teolle, suvaitsevaisuutta ja kansainvälisyyttä voisi edistää esim. leipomusten ym. pikkunaposteltavien avulla. Ihmiset kutsuttaisiin mukaan mm. erisisältöisiin karnevaalityyppisiin esityksiin.


Esteettömyyttä liikenteeseen, graffitiseinä, muraaleja, taidevuokraamo, lemmikkieläimille hoitopaikka, kaupunkilaisten yhteiskuoro, nuorisolle musiikkia, somistusta kaupunkiin, pieniä ulko-olohuoneita, screeni jossa esitetään esim. ulkoilmaelokuvia, taiteiden yö tännekin, kalalle näyttävämpi rooli toritarjonnassa jne. 


Ennätysyritykset ja kilpailut kiinnostavat aina, kaupungissa on sähköpyöriä kymmenkunta käytössä, joten täällä voitaisiin aivan hyvin järjestää vaikkapa sähköpyörien MM-kisat.


Nopealla tempolla koottuja tapahtumia pitäis järjestää myös talvella, torilla, puistoissa, jäällä…


Ideoita on siis runsaasti tarjolla ja jotkut pääsevät jo tänä kesänä demokadulle testiin. Kaupungin asuk-kailta toivotaan edelleen lisää ideoita, joita sitten mahdollisuuksien mukaan sovelletaan jo kokeilussa. Kokeilut antaa osviittaa mitä niistä jatkokehitetään.


Projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa käytetään talkoovoimin monia työtapoja ja välineitä mm. työpajoja sekä verkkosovellusta ideoiden kehittelyyn. Kokeilu on vaiheittain etenevä ja muuttuva. Demo-kadussa yhdistyy yhteiskehittäminen, kokeilukulttuuri ja taktiseksi urbanismiksi kutsuttu menetelmä. Takti-nen urbanismi tarkoittaa erilaisia matalan kynnyksen keinoja vaikuttaa rakennettuun ympäristöön väliaikaisilla muutoksilla, joilla taas tähdätään alueiden ja paikkojen pidemmän aikavälin parantamiseen. 
Illaksi autioituneella torilla kirjastotilaisuuden osanottajat tutustuivat yhteen kokeilukohteeseen.

Aiheeseen kirjastotilaisuuden osanottajia johdateltiin kuvien avulla.

Muodostetuissa pienryhmissä osanottajilta pulppusi esiin jo paljon mielenkiintoisia ideoita. Nuorisolle musiikkia, screeni jossa esitetään esim. ulkoilmaelokuvia...

Kaivattiin mm. Alisellekadulle levittäytyvää kahvilaa, autot pois ja pöydät tilalle, avointa seinää katutaiteen teolle...

Graffitiseinä, muraaleja, taidevuokraamo, kaupunkilaisten yhteiskuoto, Kalarantaa muistellen kalalle näyttävämpi rooli toritarjonnassa jne.

Kohdealueina tori, Rauhanpuisto ja osa Alistakatua

Kokeiluilla etsitään keinoja elävöittää Uudenkaupungin liikekeskustaa


Avakka • teksti ja kuvat Ilmo Suikkanen • 15.6.2018

Toimivan ja mielenkiintoisen liikekeskustan kehittämisen odotetaan palvelevan paitsi alueen asukkaita myös keskustan kivijalkaliikkeiden sekä sinne sijoittumista suunnittelevien toimintaedellytysten helpottumista ja kehittymistä. Hyvät puitteet ovat olemassa ja kesäaikaan toiminta on Uudenkaupungin arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa Apolia koostavan Sonja Stenmanin mukaan melko vilkasta, mutta muina vuodenaikoina homma ei vaan toimi, liikekeskustaan on oltava mukava tulla muutoinkin kuin kesällä.


Demokatu Uusikaupunki -projektia hallinnoi Ukipolis Oy, sen toteutuksesta vastaa Uudenkaupungin kaupunki ja hanketta tukee  Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka Leader-rahoituksella. Paikallisina toimijoina ovat kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén ja Sonja Stenman Apolista. Järjestelyissä on lisäksi mukana turkulainen teatteri-ilmaisun ohjaaja ja soveltavaa taidetta tutkiva Seija-Leena Salo, joka aikoo käyttää täällä saatavia kokemuksia tekeillä olevassa korkeakoulutason tutkimuksessaan. 


Vapaa-ajan asukkaille suunnattu kysely löytyy TÄÄLTÄ...

Kenkäkauppa Alina asialla:

Sata sateenvarjoa piristämään

Uudenkaupungin liikekeskustan ilmettä


Avakka • teksti ja kuva Ilmo Suikkanen • 20.6.2018


Tempauslinja uusikaupunkilaisessa kenkäkauppa Alinassa on taas saanut jatkoa. Alisenkadun ylle ollaan parhaillaan kaupan korttelissa ripustamassa sataa sateenvarjoa. Jutustelumme aikaan niistä oli jo 87 nostettu ylös.


– Varjot eivät mitenkään liity satavuotiaan Suomen 1918 tapahtumiin, eivät myöskään pyrkimyksiin kattaa Alinenkatu, josta on käyty keskustelua. Yrityksenä haluamme värikkäiden varjojen, joita on kahtatoista eri sävyä, avulla vain piristää Uudenkaupungin ilmettä, josta on viime aikoina käyty keskusteluja, sanoo yrittäjä Outi Nurmi.


– Lähiaikoina on tavoitteena järjestää asian tiimoilta iloinen sateenkaarijuhla, Outi vihjaa.


Kenkäkauppa Alinan omistaja Outi Nurmi on kivijalkayrittäjä, jonka valtti on erikoistuminen. Outi perusti persoonallisen omalla konseptilla toimivan kenkäkaupan 2004 eli kohta on tulossa 15 vuotta täyteen. Jopa turistikohteeksi muodostuneeseen kenkäkauppaan saapuu väkeä muualta bussilasteittain etenkin kesäaikaan.


Vuonna 2015 kenkäkauppa Alina valittiin vuoden kenkäkaupaksi ja viime vuonna yritys sai Uudenkaupungin matkailuoppaiden 19. kerran jaetun opaspäivän ruusun osoituksena, että on tehnyt Uuttakaupunkia myönteisellä tavalla tunnetuksi.

Outi Nurmi kertoo saaneensa sateenvarjoidean vierailleessaan Vejlessä. Tämä tanskalainen kaupunki tunnetaan onnistuneesti toteutetusta arkkitehtuuripolitiikkastaan, joka palvelee kaupungin elinvoiman kehittämistä.

Avajaiset 26.7.2018 klo 13-18

Demokatu käytössä U:gissa viikoilla 30-36 liikennejärjestelyt muuttuvat kokeilun ajaksi


Avakka • 24.7.2018

Uuteenkaupunkiin heinäkuun lopulla kokeilumielessä avautuva Demokatu vaikuttaa myös keskusta-alueen liikennejärjestelyihin muutaman viikon ajan.

Sepänkadun ja Koulukadun välinen osuus Alisenkadusta suljetaan läpiajoliikenteeltä ja muutetaan väliaikaisesti kävelykaduksi. (Katso kuva liikeenneohjaussuunnitelmasta alla)

Katuosuuden alkupäässä olevat invapysäköintipaikat kuitenkin säilyvät ja huoltoajo sallitaan. Myös tontilleajo Apteekinkulman kiinteistöihin Alisenkadun puolelta on mahdollista.

Liikennejärjestelyt astuvat voimaan viikolla 30, ja normaalitilaan palataan viimeistään viikolla 36.

Demokadun infopiste avautuu osoitteessa Alinenkatu 24, kun avajaisia vietetään torstaina 26. heinäkuuta klo 13–18.

HUOM! Viikolla 32 tai 33 Demokadulle saadaan jännä Puuha Groupin Pumptrack-rata - 4 PÄIVÄKSI


Mikä on Demokatu?

Demokatu on Eu-rahoitteinen projekti, jonka avulla testataan uudenlaista, osallistavaa tapaa tehdä keskustan kehittämistä. Demokatu on samalla konkreettinen ja monivaiheinen kokeilu. Demokadussa - väliaikaisin ratkaisuin - muutetaan kaupunkikeskustaa. Kokeillaan kävelykatua Alisellekadulle, tuodaan puita ja istutuksia sekä erilaisia aktiviteetteja torille, testataan oleskelumahdollisuuksia ja valaistusratkaisuja Rauhanpuistossa. Kun projektin on ohi, myös testattavat elementit poistuvat katukuvasta. 


Miksi Demokatu?

Väliaikaisilla muutoksilla pyritään herättämään keskustelua ja osallistamaan kuntalaisia. Konkreettisesti nähtävään ja koettavaan tilaan on helpompi ottaa kantaa kuin jopa vuosia jatkuviin kehittämissuunnitelmiin, niin tärkeitä kuin huolellisesti suunnitellut ja koko päätöksentekoprosessin läpikäyneet,  pitkän aikavälin hankkeet ovatkin.  Demokadulla kuntalaiset voivat osallistua ideointiin, testien suunnitteluun ja toteutukseen, sekä testien arviointiin.

Viikolla 32 tai 33 Demokadulle saadaan jännä Puuha Groupin Pumptrack-rata - 4 päiväksi.

Demokatukokeilu saatu päätökseen –     on arviointien ja johtopäätösten teon aika

Avakka • 1.9.2018

Yhtä suuri kiitos kuuluukin myös tällä suurelle vapaaehtoisten joukolle, joka silminnähden nauttien ja hauskaa pitäen oli järjestelyissä mukana.

”Ja on sen huomannut ihan tällainen tavallinen kaupunkilainenkin. Kesä 2018 osoitti mihin me pystytään ja myös, mitkä ovat juuri niitä Uudenkaupungin vahvuuksia. Onnistuneimpia olivat ihmisen kokoiset tapahtumat, ja hetket, jotka syntyivät kohtaamisista ja yhteisöllisyydestä. Tilaisuudet, jotka me tehtiin yhdessä – pakottamatta, kuuhun kurkottamatta ja suuria voittoja tavoittelematta.

Juuri sympaattiset, yhdessä toteutetut tapahtumat ja viihtyisä, omintakeinen kaupunkikulttuuri ovat sitä kaikkein ominta Uuttakaupunkia”, kiteyttää asian Päivi Sappinen ”Täst vinkkelist”-palstalla Uudenkaupungin Sanomissa.

Kokeilu on nyt takana päin ja alkaa sen tulosten arvioinnin ja johtopäätösten teon aika, toivoa sopii myös keskustelujen niistä tapahtuvan avoimuuden hengessä hyvään lopputulokseen pyrkien. Viime kädessä valtuusto aikanaan tekee sitten päätökset mihin suuntaan ja missä hengessä keskustan kehittämistä ”Onnellisuuden kaavan” avulla rohkeasti viedään käytännössä eteenpäin.

Ilmo Suikkanen

Demokatu-kokeilu on saatu päätökseen. Kukapa olisi uskonut, kun sitä kirjastoon ideoimaan kokoontunut ryhmä aloitti, millaisiin mittasuhteisiin kokeilussa päästään ja miten laajaa myönteistä pöhinää sen ympärille kehittyi. Kritiikkiäkin on toki kuultu, mutta vähäisemmässä määrin mitä uusikaupunkilaiset tuntien ennakkoon oli odotettavissa.

Onnellisuuden kaavaa laatiessaan Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu haluaa kokeilevan keskustakehittämisen kautta etsiä reseptin, jolla saada nykyiset asukkaat viihtymään, tulevat asukkaat jäämään ja matkailijat ihastumaan.

Läsnäolollaan tapahtumisssa ja kannanilmaisuillaan uusikaupunkilaisista moni on osoittanut suhtautuvansa myönteisesti kokeilun tavoitteisiin etsiä ja löytää keinoja kaupunkikeskustan kehittämiseksi.

Kaupunkisuunnittelun ohella demokokeilun onnistumisesta lankeaa kiitos tapahtumien promoottorina toimineelle Sonja Stenmanille. Nopealla aikataululla hän voimiaan säästämättä agitoi ja organisoi mitä erilaisempia yhteisöjä ja yksityisiä tahoja yhteistyöhön kokeilun lukuisten tapahtumien järjestelyihin.

Demokatukokeilun viimeiset tapahtumat olivat keskiviikkona ja torstaina järjestetyt leffaillat Rauhanpuistossa.

Kuvassa monisatapäinen yleisö keskittynyt seuraamaan Apulanta-yhtyeen elinkaarielokuvaa ”Teit meistä kauniin”.

Ruokaa ja kansainvälistä fiilistä oli tarjolla juuri ennen illan leffoja. ConFUSION Kitchenin kansainvälisellä pop-up ruokatorilla oli mahdollisuus maistella nigerialaista, meksikolaista, iranilaista ruokaa sekä amerikkalaisia jälkiruokia. Kansainvälisen keittiön toimesta illaksi oli valmistettu kahdeksaa eri ruokalajia, jokaista noin 100 annoksen verran. Kutakin ruokalajia pääsi maistelemaanparilla eurolla.

Tapahtumien järjestelyjen sielu oli Sonja Stenman. Kiirettä riitti, mutta ehtipä Sonja silti välillä musisoida-kin rumpuryhmässä.

Demokatu-projektin arviointi- ja kysely-tutkimus on käynnistetty

Avakka • 3.9.2018


Demokatu -projekti saatiin kokeilujen osalta päätökseen elokuun lopussa. Nyt on arvoinnin aika. Miten kävelykatu vaikutti arkeen, miten tapahtumakokeilut sujuivat ja mitä ajatuksia tilamuutokset herättivät, tiedottaa Sonja Stenman.


Hän utelee myös, miten kesä sujui Demokadun merkeissä? Mitä tunteita kävelykatu herättikään sinussa? Toivoisitko tapahtumakokeiluille jatkoa? Onko kokeilukulttuuri myös yksi vaihtoehto tehdä kehittämistyötä? Vastaa kyselyyn! Varaa aikaa vastaamiseen - ihan parin kysymyksen pohjalle tätä kyselyä ei nyt rakennettu. #demokatu #uusikaupunki


Demokatu -projekti on tullut arviointivaiheeseen. Lokakuussa tullaan järjestämään muutama keskustelu- ja työpajailta. Tällä hetkellä avoimena on verkkopohjainen kyselytutkimus. Kysely on laaja, joten sen vastaamiseen kannattaa varata aikaa. Kyselyssä on mahdollisuus jättää myös ideoita ja jatkokehittelyn aiheita Kaupunkisuunnittelulle, sekä terveisiä päättäjille. 


Uudenkaupungin Demokatu -projektin käytännön kokeilut järjestettiin heinäkuun lopulta elokuun loppulle. Kyselyllä haetaan tietoa, siitä minkälaisia kokemuksia kokeilusta saatiin ja millaisia ajatuksia ne herättivät. 

Demokatuun kuuluivat mm.
– Kävelykatukokeilu / tila- ja tapahtumakokeilut kävelykadulla
– Rauhanpuiston riippukeinut, kangasmaja, valaistuskokeilut sekä tapahtumakokeilut
– Torin istutukset, valokuvapenkit, skeittirata
– Ripustukset - sateenvarjotaivas, merelliset viestiliput sekä Sepänkadun viirit


SIIRRY VASTAAMAAN. Vastausaikaa on 30.9.2018 saakka. Järjestäjät kiittävät vastauksista jo etukäteen!

Kuva Demokatu Uusikaupunki

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja tavoitteisiin liittyen vieraili UKK-instituutin johtaja professori Tommi Vasankari tiistaina Uudessakaupungissa Viikaisten auditoriossa aiheenaan ihmisten liikunnan ja liikkumattomuuden tutkimustulokset ja tulevaisuuden näkymät.

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Sen tehtävänä on vähentää ihmisten liikkumattomuutta. UKK-instituutin johtajana vuodesta 2007 toiminut professori Tommi Vasankari kertoi, kuinka liikkumattomuus näyttäytyy Suomessa ja mitä vaikutuksia sillä on.

Liikkumisen objektiivinen mittaaminen nykyistä tietotekniikkaa hyväksi käyttäen on merkittävä edistysaskel, joka mahdollistaa liikkumisen luotettavan seuraamisen – yksilöllisyys ja vaikuttavuus mielessä!

Lääkärille tai personal trainerille vakuuttelut, että kyllä on liikuttu hyvin, eivät enää yksin riitä, koska he tietävät dataa katsoessaan jos liikkuminen on jäänyt vähiin, mikä sekin vähentää liikunnan laiminlyöntejä.

Elitapoihin vaikuttaminen on mahdollista, se pitää tehdä kustannusvaikuttavasti. Se helpottuu teknologian avulla, korostuu edelleen lääkärin ja muun terveydenhuollon henkilöstön työssä ja on aivan keskiössä myös diabeteksen ehkäisyssä ja diabeetikon hoidossa.

Liikunnalla on ennalta ehkäiseviä, hoidollisia ja kuntouttavia vaikutuksia. Sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin sepelvaltimotautiin, kohonneeseen verenpaineeseen, aivohalvaukseen, ääreivaltimotautiin jne.

– Samoin myös tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin, aineenvaihduntasairauksiin, eräisiin keuhkosairauksiin ja syöpätauteihin.

– Myös mielenterveyteen, muistisairauksiin, toimintakykyyn ja omatoimisuuteen sekä unihäiriöihin ja kiputiloihin on todettu saatavan positiivisia vaikutuksia.

Entä onko toiminta vaikuttavaa, kysyy Vasankari? Jokainen rakennettu elintapahoito tai polku ei välttämättä ole vaikuttava, saati sitten kustannusvaikuttava.

Voimme mitata vaikuttavuuden periaatteessa helposti.

Jos tavoite on laihtuminen – paino ja kehon koostumuskertoo, liikkumisen lisääntyminen – liikemittari kertoo, unen parantuminen – liikemittarit ym. kertovat, ravitsemus – ravitsemuskyselyt, jatkossa ehkä valuvat.

Kannustanmeitä kaikkia vaikuttavuuden osoittamiseen – pelkkä väite esim. lääkärille ei riitä vaikuttavuuden mittariksi.

Haluan korostaa liikkumattomuuden laskun kasvavan fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon seurauksena ja yhteiskunnalliset kustannukset nousevat.

Kasvava osuus 15-vuotiaista nuorista on laskettu ottavan päivän aikana vain 400 askelta keskimäärin tunnissa. Mikä merkitsee noin 200 metrin rauhallista kävelyä.

– Koululaisten on tapahtunut yläasteikäisten osalta selkeä liikkumisen väheneminen ja tarkasteltaessa tuloksia yksityiskohtaisesti vähemmän liikkuvien osalta he Vasakarin mukaan liikkuvat todella vähän.


Tulevaisuuden liikuntapaikat ovat monikäyttöisiä ja muuntuvia

Vaikka yksilölajeja edelleen harrastetaan tulevaisuudessa joukkuelajeilla tuntuu olevan selvästi enemmän imua.

Tulevaisuuden liikuntapaikkarakentamisessa korostuukin Vasakarin mukaan yksilölajien ohella uudet, pääasiassa joukkuelajit sekä monikäyttöiset ja muuntuvat tilat, käsittäen erilaisia alustoja – eri kokoisia/erimuotoisia. Kiipeily vaatii omat turvallisuusvaatimuksensa esim. lapsille ja ikäihmisille.

Esimerkkinä kustannustehottomasta liikuntapaikasta Vasakari mainitsi lentomäet, joissa muutamat hyppääjät hyppäävät harvoin pidettävissä kilpailuissa ja yleisö liikkuu taputtaesaan suorituksille. – Sanon näin mitenkään aliarvostamatta mäkihyppyä, hieno laji, sanoo Vasankari.

Yksi iso kohderyhmä on ikääntyneet. Heidän kuntoiluympäristönsä pitää kattaa kestävyyttä, lihaskuntoa, liikkuvuutta ja taitoja ylläpitävät ja parantavat ominaisuudet.

Tilan ohella tarvitaan myös ohjausta – erityisesti vähän tai ei ollenkaan liikkuville.

Tärkeätä ikäihmisille on pitää parhaat kaverinsa reisilihakset kunnossa. Se taas onnistuu varsin vaivattomasti, kun muistaa esim. television ääressä istuessaan oikoa kavereitaan säännöllisesti.

Esimerkkejä hyvintoimivista liikuntatiloista Vasankari ei ryhtynyt esittelemään, vaan mainitsi sellaisena Tampereen Kaupun monitoimihalli Sporty World Oy:n, jossa muuntuvuus ja monikäyttöisyys on hänen mukaansa otettu huomioon.


Uudessakaupungissa kuntoiluun soveltuvia tiloja on vähän ja ne maksavat paljon, valitteli eräs kysyjä. Myös uusien tilojen käytön hinnoittelulla onkin suuri merkitys ketkä tiloja pystyvvät käyttämään.

Lyhyempikestoinen ja kevyt liikuntakin on hyvästä

CDC:n suositusten päivityksessä tehtiin Vasakarin mukaan eräitä hyviä tarkennuksia.

Ensinnäkin 10 min aikaraja poistuu – lyhyempi kestoinen ja kevyt liikkuminenkin on hyvästä!

Korvaamalla kevyellä liikumisella paikallaanoloa, voi vähentää kuolemanriskiä, sydänkuolleisuutta ja tyypin 2 diabetes jne.

Henkilö joka ei täytä liikuntasuositusta –hyötyy paikallaanolon vähentämisestä, MVPA:n lisäämisestä ta  näiden yhdistelmästä.

Enää ei riitä, että kirjataan vain nen “ varsinaiset viikon liikuntahetket”, vaan tarvitaan koko paikallaanolon ja liikkumisen spektri.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari U:gissa

Suunnitellessanne liikuntatiloja muistakaa monikäyttöisyys, muunneltavuus ja myös vähän liikkuvien mukaan saaminen


Avakka • teksti ja kuvat Ilmo Suikkanen • 10.4.2018