Tulevaisuudenvisioita Uudenkaupungin keskustan kehittämiseksi


Avakka • 15.8.2018 • kuvat ja tekstit Ilmo Suikkanen


Uusikaupunki etsii onnellisuuden kaavaa. Se haluaa reseptin, jolla saada nykyiset asukkaat viihtymään, tulevat asukkaat jäämään ja matkailijat ihastumaan. ”Demokatu Uusikaupunki – kokeilevaa keskustakehittämistä”-infopisteessä Alinenkatu 24 annettiin kiinnostuneille mahdollisuus kokeilla HoloLens-laseja.  Uudella tekniikalla voi virtuaalisesti katsoa kolmiulotteista kaupunkimallia.


Tutustua sai Alisenkadun kattamissuunnitelmaan ja kaupunkisuunnittelussa tehtyä tulvamallinnusta Uudenkaupungin keskustasta. HoloLens-lasien läpi katsottuna näki todellisen maailman päällä siihen lisättyjä hologrammeja.


Edellä mainitut ovat osa kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistelua, jolla tavoitellaan laaja-alaista keskustelua siitä, mikä on arvokasta ja säilytettävää Uudenkaupungin keskustassa ja missä löytyy on kehitettävää. Lähtökohtana on miettiä yhdessä, millaisen kaupungin haluamme jättää jälkipolvillemme.


Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman näkökulma on rakennetussa ympäristössä, siinä arjen ympäristössä missä mm. käymme töissä, vietämme vapaa-aikaamme, kohotamme kuntoamme ja perheen pienimpien lapsuusmuistot syntyvät.


Arkkitehtuuripolitiikka koskettaa niitä päätöksiä, joita teemme kokonaisympäristömme ja sen rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Ohjelma nivoutuu myös kaupungin strategiaan ja muihin tulevaisuuden suunnitelmiin, kuten keskustan kehittämisohjelmaan. Kiteytettynä ohjelma tulee sisältämään rakennetun ympäristön laatutavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla haluttu laatu saavutetaan.


Asukkaiden lisäksi halutaan myös, että elinkeinoelämän tarpeet tulevat kuulluksi. Yhteisöllisyys ja tavoitteellisuus ovat uuden strategian arvoja ja ne tullaan pitämään ohjenuorana ohjelman laadinnassa.  Prosessi vaatii kaikilta rohkeutta ja luottamusta osallistua yhteiseen tekemiseen.

 

Meneillään olevan demokatukokeilun avulla Apoli-ohjelma parhaillaan osallistaa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä monin eri tavoin. On järjestetty ja järjestetään mm. erilaisia kohtaamisia, kyselyjä ja työpajoja.  Monet suunnitelmista näkyvät nyt katukuvassamme, monet odottavat toteuttajaansa ja monet ideoista on jo haudattukin hiljaisuudessa. 


Ideoita keskustan kehittämiseksi on kuplinut esiin paljon, nyt alkaa niiden arviointi paitsi asukkaiden myös päättäjien taholta. On kuitenkin syytä pitää mielessä kaavan pitkä aikajänne, kaikki ei toteudu hetkessä ja jotkut eivät – monestakin syystä – ehkä koskaan, suuntaa ne kaupungin keskustan kehittämiselle kuitenkin viitoittavat.


Esitelty ydinkeskustan tulevaisuusvisio on rohkea ja kiinnostava, se tulee varmasti herättämään mielipiteitä puolesta ja vastaan. Toimivuuden, tarpeen, toteutuksen, liikennejärjestelyjen sekä myös arkkitehtoonisen ilmeen osalta siinä varmasti riittääkin pureskeltavaa ja vaihtoehtoisia ratkaisuja.                                                                                                   Kuvakertomus

 
EtusivulleAvakka_etusivu.html