Kuntien terveydenhuollon menoissa on valtavia eroja:

Vakka-Suomessa Kustavissa kulut 2011 per/asukas 3203 €, U:gissa 2397 € ja Maskussa 1754 €


Kunnat käyttivät terveyden- ja vanhustenhuollon palvelumenoihin keskimäärin 2 097 euroa asukasta kohti vuonna 2011. Vakka-Suomen kunnista eniten kuluja per/asukas oli Kustavissa 3203 euroa ja vähiten Maskussa 1754 euroa. Esim. Uudessakaupungissakin terveyden- ja vanhustenhuollon asukaskohtaiset kulut 2397 euroa olivat selvästi yli maan keskitason.

Kuntien väliset erot palvelumenoissa ovat kuitenkin suuret, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore selvitys.


Päijät-Häme on edullisin

Kun menot suhteutetaan väestön palvelutarpeisiin, järjestys muuttuu. Eniten rahaa terveyden- ja vanhustenhuoltoon käytetäänkin nyt Keski-Pohjanmaalla, Vaasassa, Itä-Savossa, Hus-alueella ja Lapissa, 5–7 prosenttia enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vastaavasti Päijät-Hämeessä rahaa käytettiin vähiten, 11 prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Kustannuksiin vaikuttavat palvelutarpeiden lisäksi muun muassa palvelutoiminnan tehokkuus sekä julkisten ja yksityisten palvelujen tarjonta. Pienet kustannukset voivat johtua esimerkiksi toiminnan tehokkuudesta, julkisten palveluiden huonosta saatavuudesta tai yksityisten palveluiden laajasta käytöstä

Kunnista Lumijoki ja Pertunmaa käyttivät rahaa suhteessa asukkaiden palvelutarpeisiin yli 20 prosenttia vähemmän kuin maassa keskimäärin. Pelkosenniemi, Savukoski, Enontekiö ja Utsjoki käyttivät rahaa vastaavasti yli 30 prosenttia keskimääräistä enemmän, kertoo Mediuutiset.

Kuluja per/asukas v. 2011

 1. 1)Kontiolahti                        1503 €

 2. 24)Masku                            1754 €

 3. 62)Nousiainen                     2034 €

 4. 113)Laitila                            2247 €

 5. 124)Mynämäki                     2294 €

 6. 150)Uusikaupunki                2397 €

 7. 157)Pyhäranta                     2424 €

204 Taivassalo                     2559 €

232 Vehmaa                         2717 €

289 Kustavi                           3203 €

297 Pelkosenniemi               3675 €

Rahaa käytettiin vähiten suht. avun tarpeeseen v. 2011

 1. 1)Lumijoki                            76

87) Masku                             94

 1. 111)Laitila                            96

202 Mynämäki                    102

236 Uusikaupunki               105

255 Masku                          107

269 Vehmaa                        110

275 Nousiainen                    111

282 Pyhäranta                     114

289 Kustavi                          116

297 Pelkosenniemi               143                          

S U U K A R I

Kaavamuutos muuttaa sataman  liikennejärjestelyjä

Avakka 26.4.13 • Päivitetty 30.5.13 • Ilmo Suikkanen

Satama-alueen kaavamuutosluonnos on valmistunut ja sillä on kuultu jo viime vuoden puolella Sataman johtokuntaa, joka hyväksyi kaava-luonnoksen. Tekninen lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen kokouksessaan 28.5.2013 yksimielisesti.

Sataman kaavamuutosalue on virinnyt siitä, että satamalla on laajennus-tarpeita. Lisäksi Alusteelin alue on KL-12 -alueella eli ei teollisuuteen varatulla alueella. Se vaikeuttaa lisärakentamista. Alue on tarkoitus muuttaa teollisuuskäyttöön. Sataman toimisto sijaitsee myös alueella, joka tulisi ottaa mukaan satama-alueeseen. VPK:n paviljongista on keskusteltu pitkään ja tällä hetkellä kaavaluonnoksessa se ollaan säilyttämässä, mutta tontin muotoa muutetaan. Satamantie katkaistaan, jolloin satama-alue pääsee laajentumaan paremmin. Sataman tieltä otetaan junaraiteiden ylitse yhteys Suukarintielle, jolloin myös Suukarintien keskustaan vievä osuus voidaan rauhoittaa osittain kevyelle liikenteelle.

Hepokarintien kohdalla on ongelmana sen jyrkkyys noustaessa Rantakadulla. Siitä syystä on tarkoitus siirtää Kuunarintien liikenne kulkemaan Varbergintien kautta. Myös kalasatamassa on tarkoitus muuttaa tonttijärjestelyjä ja varsinkin vesialueen muotoa vastaamaan paremmin nykytilannetta. Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellenin mukaan (US 30.5.13) täytyy tutkia eri vaihtoehtoja, kuinka mahdollinen häiritsevä läpiajo Satamatieltä Makasiinikadun ja Varbergintien kautta Hepokariin saadaan estettyä.

Kaavamuutos liittyy osittain siihen, että Uudenkaupungin kaupunki muodosti Satamaliikelaitoksesta osakeyhtiön ja tarkoitus on, että maa-alueet myydään osakeyhtiölle. Kaavamuutosluonnos on valmistunut ja sillä on kuultu jo viime vuoden puolella Sataman johtokuntaa, joka hyväksyi kaavaluonnoksen. Tekninen lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen kokouksessaan 23.4.2013.

Uusissa tilaratkaisuissa pienempiä tonttikokoja ja enemmän rakennustehokkuutta

Satama-alueen kaavaluonnoksen myötä tuleva alueen laajennus ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt vaikuttavat perustelluilta. Lisäaluetta on satamalle kohta vaakatasossa ”maan puolelta” vaikea osoittaa. Perinteikkään VPK:n paviljongin säilyttäminen on silti oikea ratkaisu. Tulevaisuutta silmällä pitäen onkin tärkeätä lisätä satama-alueen rakennustehokkuutta. Pienemmällä tonttikoolla ja useampitasoilla ratkaisuilla sataman läheisyyttä tarvitsevien toimitilojen saatavuus voidaan näin turvata pidemmälle tulevaisuuteen. Jo rakennetunkin sataman osalta tehokkuuden lisääminen tulee kysymykseen etenkin mahdollisten kasvaneiden tilatarpeiden osalta.

Satamantien liikenneyhteys Hepokariin katkaistaan VPK:n paviljongin risteyksen jälkeen, jolloin satama-alue pääsee laajentumaan paremmin.

Kansalaisliikkeen ansiosta perinteikäs VPK:n paviljonki ollaan säilyttämässä, mutta sen tontin kokoa pienennetään.

Sataman tieltä otetaan junaraiteiden ylitse yhteys Suukarintielle, jolloin myös Suu-karintien keskustaan vievä osuus voidaan rauhoittaa osittain kevyelle liikenteelle.

Kansalaisaktiivisuuden seurauksena tapahtunut perinteikkään Uudenkaupungin VPK:n paviljongin säilyttäminen, vaikkakin nykyistä pienemmällä tontilla, on oikea ratkaisu. Tulevaisuutta silmällä pitäen onkin tärkeätä lisätä satama-alueen rakennustehokkuutta. Pienemmällä tonttikoolla ja useampitasoilla ratkaisuilla sataman läheisyyttä tarvitsevien toimitilojen saatavuus voidaan näin turvata pidemmälle tulevaisuuteen.

Vanhat kuulamoottorit ovat harrastajien suosiossa

Avakka 10.6.2013 • teksti ja kuvat Ilmo Suikkanen                                                                                                                                       


Merefesteillä Alkon laiturissa puksutti lauantaiaamuna vanha puupaatti. Omistajaa ei näkynyt missään, kone kävi ja vetokin oli päällä. Jukka-Pekka Vironen, joka veneen omistaa, ilmestyi kuitenkin paikalle todeten veneen kuulamoottorin kuluttavan vain puolitoista litraa polttoöljyä tunnissa. Sen voi jättää joskus huoletta puksuttamaan. Yrittäjänä ja kalastajana elantonsa hankkiva Vironen osti menopelin uusikaupunkilaiselta Raimo Vihersaarelta vuonna 2007 ja käyttää venettä taksiajossa ja kalastuksessa. Tervatun puuveneen erikoisuutena on vanha ruotsalainen v. 1937 valmistettu kuulamoottori.


Kuulamoottori, hehkukupumoottori tai hehkukuulamoottori on vanha polttomoottori, joka on nykyisin poistunut valmistuksesta. Sitä kutsutaan toisinaan myös nimellä puolidiesel. Koneet ovat pääasiassa kaksitahtikoneita.

Tärkein ero muihin polttomoottoreihin nähden on se, että koneessa on sytystystulppien tai suoraruiskutuksen sijasta sylinterin yläpäässä ns. hehkukuula, jota ennen käynnistystä kuumennetaan ulkoisella lämmönlähteellä, tavallisimmin puhalluslampulla ja joskus kaasupolttimella. Akkua tai muuta virtalähdettä ei siis tarvita. Kone voidaan käynnistää kuulan hehkuessa silmin havaittavasti. Koneen käydessä käynnin kehittämä kuumuus pitää hehkukuulan lämpimänä, joten ulkoista liekkiä ei käynnistyksen jälkeen tarvita. Myöskään sylinteriä kiertävä jäähdytysvaippa ei jäähdytä hehkukuulaa, eli kone on helppo käynnistää lyhyen pysähdyksen jälkeen uudelleen.

Kuulamoottorit eivät ole nirsoja polttoaineen suhteen, eli niissä voidaan polttaa myös eri polttoaineiden sekoituksia, kunhan vain pahin sakka suodatetaan pois. Tämän vuoksi moottorityyppi olikin Suomessa suosittu paikalliskoneena eli maamoottorina aina 1960-luvulle asti. Kuulamoottoreita käytettiin paljon myös pienissä ja keskisuurissa kalastusaluksissa. Sekalaisten polttoaineiden käytön seurauksena koneet pyrkivät kuitenkin karstoittumaan nopeasti, ja ne täytyikin usein avata karstan poistoa varten.

Kuulamoottorien heikkoutena oli huono teho-painosuhde, joten dieselmoottorit syrjäyttivät ne toisen maailmansodan jälkeen ehkä lopullisesti.

Puolidieselmoottorit ovat kuitenkin säilyneet pienoismallikäytössä nykyaikaan asti, joskin hehkukuulan sijaan käytetään hehkutulppaa. Yleensä näissä tosin käytetään polttoaineena metanolin, nitrometaanin ja öljyjen seosta. Nämä ovat litratehoiltaan erittäin hyviä, noin 150–700 hv/l kun henkilöauton bensamoottori on luokkaa 60 hv/l.

Eräs tunnetuimpia näiden maamoottoreiden valmistajia oli ruotsalainen Bolinderin-tehdas. Suomessa niitä on valmistanut Björneborgs Mekaniska Verkstad. 

Kuulamoottoreita on säilynyt runsaasti. Harrastajat pitävät niitä käyttökunnossa ja muutaman kerran kesässä niitä esitellään yleisölle erilaatuisten tapahtumien yhteydessä. Lähde: Wikipedia.


Kaksitahtinen kuulamoottorin osat:

1. Hehkukuula

2. Sylinteri

3. Mäntä

4. Kampikammio

Kuulamoottorivene palvelee nykyään taksiajossa ja kalastuksessa, kertoo veneen omistaja ja kunnostaja Jukka-Pekka Vironen (punapaitainen vasemmalla).











Vene-erikoisuus keräsi venefriikkejä oitis ympärilleen. Mauri Laitinen (vas.), kertoi kunnostaneensa lähes samantyyppisen tervatun puuveneen käyttöönsä. Hänellä moottorina on tavallinen diesel.

Laitila

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0,119

Kuolleet:

1

Loukkaantuneet:

5

Asukkaita:
8 408

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Uusikaupunki

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0,181

Kuolleet:

0

Loukkaantuneet:

17

Asukkaita:
15 685

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Kustavi

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0,188

Kuolleet:

0

Loukkaantuneet:

1

Asukkaita:
886

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Taivassalo

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0

Kuolleet:

0

Loukkaantuneet:

0

Asukkaita:
1 690

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Vehmaa

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0

Kuolleet:

0

Loukkaantuneet:

0

Asukkaita:
2 353

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Mynämäki

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0,062

Kuolleet:

0

Loukkaantuneet:

3

Asukkaita:
8 044

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Masku

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0,07

Kuolleet:

0

Loukkaantuneet:

4

Asukkaita:
9 585

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Nousiainen

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0

Kuolleet:

0

Loukkaantuneet:

0

Asukkaita:
4 814

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Seinäjoki

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0,395

Kuolleet:

3

Loukkaantuneet:

136

Asukkaita:
58 703

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Turku

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0,288

Kuolleet:

6

Loukkaantuneet:

303

Asukkaita:
178 630

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Rauma

Onnettomuuksia vuodessa/

1000 asukasta:

0,393

Kuolleet:

3

Loukkaantuneet:

91

Asukkaita:
39 820

Henkilövahinkoon johtaneet

polkupyöräonnettomuudet

vuosina 2007–2012.

Seinäjoki on valtakunnan vaarallisin pyöräilijälle, Rauma lähikunnista, Vakka-Suomen luvut pieniä

Välinpitämättömyys ja ahtaat keskustat aiheuttavat polkupyöräonnettomuuksia. Seinäjoella kolaroidaan polkupyörillä useammin kuin Espoossa, jossa on lähes viisi kertaa enemmän asukkaita. Virkamiehen mukaan syynä saattaa olla pohjalainen luonne: Muista tielläliikkujista ei piitata. Rauman luvut ovat lähes Seinäjoen luokkaa, Vakka-Suomessa Kustavi ja Uusikaupunki yllättäen samalla tasolla pyöräilyonnettomuuksissa tuhatta asukasta kohti. Onnettomuusluvut täällä kuitenkin pieniä muuhun länsirannikkoon verrattuna.                 YLE Uutiset 17.6.2013                                                                                        LUE...

Laki ikäihmisten toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista voimaan 1.7.2013


Näitä uudessa vanhuspalvelulaissa apua tarvitseville ikäihmisille luvataan:

Yksilöllistä palvelua: – Vanhuksen palveluntarve selvitetään moniammatillisessa tiimissä.

Nopeaa apua: – Kiireelliset palvelut on saatava viipymättä, kiireettömät viimeistään kolmen kuukauden sisällä palveluiden myöntämisestä.

Mahdollisuus asua kotona: – Kotiin vietävät palvelut ovat ensisijaisia, ja pitkäaikainen laitoshoito on viimeinen vaihtoehto.

Mahdollisuus asua yhdessä kumppanin kanssa: – Avio- ja avopareja ei eroteta eri palvelutaloihin tai laitoksiin.

Kuuntelemista: – Vanhuksen mielipide on otettava huomioon omassa palvelusuunnitelmassa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto on nimettävä jokaiseen kuntaan (voimaan 1.1.2014).

Laadukasta hoitoa: – Kunnan on valvottava hoidon laatua ja riittävyyttä (voimaan 1.1.2015).

Asiantuntevaa neuvontaa: – Kunnan on tarjottava neuvontapalveluita, ja vanhukselle on nimettävä tarvittaessa palveluasioissa auttava vastuutyöntekijä (voimaan 1.1.2015).

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton muistio lain toimennpanonja tulkinnan tueksi 28.6.2013   LUE...

Nykyisten turvallisuusmääräyksien mukaan tornien ulkopuolelle pitäisi hätäpoistumistienä rakentaa kierreportaita. "Sulkemisten taustalla ei ole majakkaonnettomuutta, vaan haluamme ennakoimalla varmistaa turvallisuuden", toteaa Helsingin Sanomissa 24.6. turvallisuusvastaava Risto Lappalainen  Liikennevirastosta. Liikennevirasto käynnisti toukokuussa 47 majakan turvallisuustarkastukset.

Sulkemispäätökset on Lappalaisen mukaan tehty pelastusviranomaisten vaatimuksesta. Majakat voidaan avata uudelleen, jos ne remontoidaan vastaamaan nykyaikaisia turvallisuusmääräyksiä. Remontteihin tälle vuodelle  varatulla 300 000 eurolla pystytään tekemään vain murto-osa korjauksista.

Osastonjohtaja Mikko Härö Museovirastosta moittii Liikennevirastoa hätiköinnistä ja ihmettelee, miksi Liikennevirasto ei ole konsultoinut heitä sulkemisasiassa. "Jos majakat suljetaan pysyvästi yleisöltä, se on niiden tulevaisuuden ja kulttuuriperintömme kannalta katastrofaalista", Härö sanoo.

Monien majakoiden ylläpito maksetaan matkailutuloilla. Museoviraston mukaan vanhojen rakennusten poikkeukselliset olosuhteet pitäisi huomioida turvallisuussuunnittelussa.

HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan majakoiden turvallisuusriskit ovat hyvin pieniä. Suomen majakoista väitellyt Harri Nyman kertoo, että suomalaisissa majakkatorneissa ei ole ollut rauhan aikana yhtään tulipaloa. Liekkejä suurempi vaara aiheutuu sisäportaista.

Palomestari Jari Korkiamäki Helsingin pelastuslaitokselta kertoo uutisessa, että portaikot saadaan helposti turvallisiksi. Riittää, että yleisö opastetaan majakkaan pienissä ryhmissä. "Olen kiertänyt paljon majakoissa, eikä yhteenkään torniin ole päässyt kerralla viittä ihmistä enempää. Vaatimus hätäpoistumistiestä on mielestäni hölmö, Korkiamäki painottaa. Työnantajansa toiveesta hän kommentoi asiaa yksityishenkilönä.


Isokarin majakka tarkastettu – ainakin tämä kesä vielä entiseen tapaan

Liikennevirasto kävi viime viikolla tarkastamassa Isokarin majakan, kertoo matkailuyrittäjä  Kari Laaksonen, jolle majakka on vuokrattu matkailukäyttöön. Ainakaan tänä kesänä ei hätäpoistumistietä Isokarin majakassa tarvitse olla, toteaa Kari Laaksonen tarkastuksen tuloksesta. Liikennevirasto kuitenkin aikoo edelleen pitää tiukkaa linjaa myös vuokratuissa majakoissa.

Jos Liikennevirasto vaatii majakkaan hätäpoistumistien ja sille löydetään rahat, Laaksonen pelkää portaikon karkoittavan matkailijat.

Harri Nyman ei suhtaudu kierreportaisiin yhtä kriittisesti. Nyman kertoo, että majakoita on muokattu vuosien varrella. Esimerkiksi tiilirakenteisten majakoiden ulkokuori käärittiin betoniin 1920-luvulla.

– Majakan alkuperäisrakenteeseen on turha suhtautua puritaanisesti. Nyt kun majakat painottuvat matkailuun ja yleisön palveluun, niin miksei niihin voisi rakentaa poistumistietä, Nyman toteaa.

Museoviraston Härö on samaa mieltä. Hätätie saattaa rikkoa tornin muodon, mutta majakka on ensisijaisesti tekninen, ei arkkitehtoninen, rakennus.

Liikenneviraston Lappalainen lupaa, että virasto pohtii majakoiden kohtaloa syksyllä yhdessä Museoviraston kanssa. Museoviraston taas Härö harmittelee, ettei asiaa pohdittu ennen kuin majakoita ryhdyttiin sulkemaan.



Isokari jatkaa ainakin tämän kesän entiseen tapaan

Hätäppoistumistien puute uhkaa majakkavierailuja

Avakka  Ilmo Suikkanen  29.6.2013


Neljä majakkaa on jo Liikenneviraston toimesta suljettu niiden vaarallisuuden takia. Tankar, Valassaari, Norrskär ja Sälgrund suljettiin välittömästi, koska niistä puuttuvat mm. hätäpoistumistiet.  Museovirasto pitää Liikenneviraston linjausta majakoiden sulkemisista katastrofaalisena.

Bengtskärin majakkatorniin ei rakenneta hätäuloskäynti

Pohjoismaiden korkeimmassa majakassa Bengtskärissä alkoi ennen juhannusta suuri remontti. Majakkarajennuksen ullakkokerrokseen rakennetaan asuintiloja ja rakennuksen turvallisuutta lisätään rakentamalla uusi hätäuloskäynti.

"Toinen hätäuloskäynti on tarpeen, sillä tällä yöpyy hotellivieraita. Hätätilanteessa heidät on saatava ulos nopeasti, sillä palokunnan matka saarelle kestää pari tuntia, sanoo Helsingin Sanomissa majakkayrittäjä Per Wilson.

Hän kertoo myös, että rakennukseen tehtävästä uudesta hätäuloskäynnistä neuvotellun Kemiönsaaren palotarkastajan kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaatinut hätäuloskäyntiä itse majakkatorniin. "Torniin ei rakenneta mitään varauloskäyntiä. Kivirakenteinen torni on riittävän paloturvallinen muutenkin", Wilson toteaa.

Kari Laaksosen mukaan suurin osa Suomen majakoista on Liikenneviraston omistuksessa, mutta viraston valta ei ulotu Bengtskärin majakkaan, jonka omistaa Turun yliopistosäätiö, joka taas on vuokrannut majakan Per ja Paula Wilsonille.

Mönkijällä kuvassa porhaltava Isokarin matkailuyrittäjä Kari Laaksonen kertoi sunnuntaina Isossakarissa, ettei Liikenneviraston käyneen saarella tarkastuskäynnillä ja sen tuloksena todennut kaiken olevan kunnossa ja se ei ainakaan vielä tänä vuonna edellytä Isokarin majakalta hätäpoistumistietä majakkakierrosten ehtona,

Gazan-kävijä ”Wellu” Koivisto kipparoi brigantiini Mary Annia tämän kesän

Toinen mielenkiintoinen Isokarin retkellä paljastunut uutinen oli, että kuvassa oikealla oleva kehitysmaa-kauppapurjelaiva Estellen kapteenina toiminut Gazan kävijä Velimatti ”Wellu” Koivisto alkoi heinäkuun alusta kipparoida purjelaiiva Mary-Annilla matkailijoita Isoonkariin, Katanpäähän ja iltapurjehduksille.              

Täynnä väkeä oleva Purjelaiva Mary-Ann palaamassa sunnuntaina tyvenessä ja helteisessä kesäsäässä Isokarin majakkasaarelta.

Isokariin ja muihin saaristokohteisiin tekevät Uudesta-kaupungista retkiä isommista aluksista myös kaljaasi Olga ja ms Diana.

Isokarin Päivärannan ulkomerivesi lämpeni uimakelpoiseksi tänä vuonna jo kesäkuussa. Sunnuntaina ranta oli kovassa käytössä. – Kato miten kirkasta ja kuinka hieno hiekkapohja – tää ei oo kyllä Suomessa, ihasteli pari tyttöstä uimarannan olosuhteita.

Veneturistit täyttivät taas Uudenkaupungin vierasvenesataman

Avakka 12.7.2013  Kuvat ilmo Suikkanen    

Uudenkaupungin veneilykesä on vilkkaimmillaan koko heinäkuun ja vielä ensimmäisen viikon elokuustakin. Nyt on se aika, jolloin kaupunginlahden rannat ja terassiravintolat pursuavat elämää.

Scylla-parvessa ui myös kaunis puurunkoinen trimaraani. Trimaraani on laiva tai vene, jossa on kolme runkoa. Keskimmäinen runko on kapea tavallisen venenrungon tyylinen, uloimmat rungot ovat lähinnä ponttoneja, jotka pitävät venettä pystyssä. Trimaraani-nimi viittaa runkojen määrään (tri = kolme). Ensimmäiset trimaraanit rakennettiin Polynesiassa.

Lauantaina kisataan maailmanmestaruudesta

Scyllat valtasivat pitkän pätkän Pakkahuoneen rantaa

Avakka 12.7.2013

Väriläiskäksi veneiden yleisesti valkeaan muovimaailmaan purjehtivat Uuteenkaupunkiin perjantaina taas kauniit puuveneet scyllat. Kyseessä on näiden purjehtijoiden perinteinen regatta, jossa lauantaina on vuorossa kisa Scylla-veneiden maailmanmestaruudesta.

Kalliita siirtoviivepäiviä onnistuttiin vähentää Vakka-Suomen sairaalassa yli kolmanneksella

Avakka • Ilmo Suikkanen • 8.8.2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kirjattiin tammi-toukokuussa 14 prosentin aleneminen nk.siirtoviivepäivissä viimevuotiseen verrattuna. Erityisen hyvin onnistuttiin kalliita siirtoviivepäiviä vähentämään Vakka-Suomen sairaalassa ja Loimaan aluesairaalassa. Tyks Vakka-Suomen sairaalassa oli tammi-toukokuussa yhteensä 102 siirtoviivepäivää, joista syntyi kuntien terveydenhuollolle 52.118 euron menoerä. Viime vuonna siirtoviivepäiviä oli 287 ja lasku 185.590 euroa.

Siirtoviivepotilaita oli 44. Siirtoviivepäivistä karenssipäivien osuus on 74 ja kustannukset 29.128 euroa sekä varsinaisten siirtoviivepäivien osuus 28 ja kustannukset 22.290 euroa. 

Siirtoviivepäivät ovat vähentyneet tammi-kesäkuussa koko sairaanhoitopiirissä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 446.922 euroa 2,9 miljoonaa euron kokonaiskuluista. Siirtoviivepäivistä laskutetaan kuntia niistä potilaista, joita pidetään jatkohoitopaikan puutteen vuoksi turhaan erikoissairaanhoitopaikalla.

Ellei uutta päätöstä tehdä,

Ruokolanjärvessä eivät saa neljään vuoteen kalastaa edes sen rannalla majailevat pingviinit

Avakka 12.8.2013    

Uudenkaupungin kaupungin Varsinais-Suomen ely-keskukselta hakema Ruokolanjärven kalastuskielto astui voimaan tämän vuoden heinäkuussa ja kestää peräti vuoteen 2017 asti. Kiellon tekee omituiseksi se, että luvattuja istutuksia ei tänä vuonna ole suunnitelmissa tehdä. Kieltotaulut kieltävät kuitenkin nyt kaikenlaisen kalastuksen tällä etenkin lasten suosimalla onki- ja virvelöintipaikalla.

Kunnianhimoinen tavoite kehittää Ruokolanjärvestä ja Käätyjärvestä vetovoimainen koko perheen kalastuspaikaksi, joka palvelee alueen matkailijoita, kalastusoppaita, asukkaita ja yhteisöjä, onkin kääntynyt pitkäksi kalastuskielloksi. Kalastuspaikasta kaavailtiin myös kalastustapahtumien järjestämispaikkaa, missä on mahdollista järjestää onki-, pilkki- ja perhokalastuskilpailuja.

Järkevältä tuntuisi tehdä nyt kaupungin taholta uusi päätös, joka sallii kalastuksen siihen asti kunnes toimenpiteitä esim. kalanistutusten osalta aletaan tehdä. Ely-keskuksen kieltotaulun tekstistä ilmenee tämän olevan myös mahdollista, koska kalastus voidaan alueella sallia vesialueen omistajan, tässä tapauksessa Uudenkaupungin kaupungin, luvalla.

Uusi päätös, joka sallii kalastuksen siihen asti kunnes toimenpiteitä esim. kalanistutusten osalta aletaan tehdä, mahdollistaisi etenkin lasten ja nuorten suosiman virkistyskalastuspaikan käytön entiseen tapaan. Ely-keskuksen kieltotaulun tekstistäkin ilmenee tämän olevan mahdollista, koska kalastus voidaan sallia vesialueen omistajan, tässä tapauksessa Uudenkaupungin kaupungin, luvalla.

Haavi auki –kampanja on Uudenkaupungin kaupungin ja uusikaupunkilaisten yritysten ja yhteisöjen markkinointikampanja. Tavoitteena on mm. parantaa Uudenkaupungin tunnettuutta, saada lisää asukkaita, työvoimaa ja ostovoimaa.

Kampanjan kolmas teemaviikko lähestyy syyskuun alussa (vk 36). Teema on Made in Uusikaupunki eli tarkoituksena on esitellä uusikaupunkilaista tuotantoa ja palveluita.


Teemaviikon keskiviikkona 4.9. järjestetään yrityksissä avoimien ovien päivä klo 12 – 18. Toivomme, että mahdollisimman moni yritys ottaisi vastaan vieraita ja esittelisi toimintaansa. Mukaan on ilmoittautunut jo mm. Valmet Automotive!

Yritysten esittäytyminen luo mielikuvaa monipuolisesta ja osaavasta

teollisuudesta ja palveluista. Työntekijöiden rekrytointi ja uusien

työmahdollisuuksien ja/tai tuotteiden sekä tuotannon esittely on

ajankohtaista monessa yrityksessä.


Haavi auki –kampanjaa tullaan mainostamaan mm. printtimediassa,

sosiaalisessa mediassa sekä tv:ssä.  Ja luonnollisesti www.haaviauki.fi -kampanjasivustolla.


Ilmoittaudu avoimien ovien päivään alla olevasta linkistä

http://www.webropolsurveys.com/S/29ED4F1C4804A571.par

(Ellei linkki aukea, kopioi se selaimen osoiteriville ja paina enter)


Lisätietoja antavat yhteysjohtaja Kristiina Salo,

kristiina.salo@uusikaupunki.fi tai puh. 040 703 5203 tai palvelusihteeri

Teija Isotupa, teija.isotupa@uusikaupunki.fi tai puh. 050 5727 123.  

Haavi auki -kampanja markkinoi Uudenkaupungin kaupunkia ja kaupunkilaisia yrityksiä ja yhteisöjä

Rauman tiedusteluun sote-alueen valmisteluun osallistumisesta ollaan Laitilassa ja Pyhärannassa kiinnostuneita, mutta ilman sitoutumista


Avakka 16.8.2013


Rauman kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.6.2013, päättänyt lähestyä Euran, Eurajoen, Huittisten, Köyliön, Laitilan, Pyhärannan, Säkylän ja Uudenkaupungin kuntia pyytäen niiltä kannanottoa 30.8.2013 mennessä siihen, haluavatko ne osallistua jatkossa Rauman kaupungin johdolla käytävään Rauman sote-aluetta koskevaan valmisteluun tavoitteena yli 50.000 asukkaan oman sote-alueen muodostaminen Rauman työssäkäyntialueelle Rauman kaupungin toimiessa sote-alueen vastuukuntana.


Ehdotuksessa kunnille todetaan, että Rauman kaupungilla ja Rauman työssäkäyntialueella on riittävä kantokyky oman sote-alueen muodostamiseksi. Edelleen todetaan, että Rauman kaupungin valmistelema sote-alue ei kilpaile lähellä olevien keskussairaalatasoisten sote-alueiden kanssa erikoissairaanhoidon tasosta, vaan täydentää näitä erikoissairaanhoidossa lähinnä päiväkirurgisen peruserikoissairaanhoidon osalta. Vallitseva keskustelu on tällä hetkellä liiaksi painottunut erikoissairaanhoitoon ja sairaaloihin, vaikka sote-alueiden muodostamisessa on todellisuudessa kysymys laajojen sosiaalipalvelujen palveluketjujen ja rakenteiden varmistamisesta sekä edelleen lisääntyvästä integraatiosta perusterveydenhuollon suuntaan sekä perusterveydenhuollon toiminnan kehittämisestä.


Jotta Rauman sote-alueen muodostamista koskeva valmistelu voi jatkua, tarvitaan tässä vaiheessa ao. Rauman naapurikunnilta vastaus sitoutumisesta jatkovalmisteluun Rauman vastuukuntamallilla suunniteltavan sote-alueen muodostamiseksi, todetaan tiedustelussa.


Laitilan kaupunginjohtajan päätösehdotuksessa maanantaina 19.8.2013 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle todetaan, että kuntarakennelaissa tarkoitettu ilmoitus siitä, minkä kunnan tai kuntien kanssa asianomainen kunta selvittää kuntien yhdistymistä, tulee tehdä valtiovarainministeriölle 30.11.2013 mennessä. Näin ollen kuntarakennelaissa tarkoitettu selvitys/selvitykset tulee mitä todennäköisimmin liittymään mahdollisten sote-alueiden muodostumiseen. Koska sote-rakennelaki puuttuu ja tulee voimaan aikaisintaan keväällä 2014, on näiden kahden järjestämislain yhtenevyys vielä avoin.


Edellä olevaan viitaten päätösehdotuksessa esitetään Laitilan kaupunginhallituksen olevan kiinnostunut olemaan mukana valmistelussa voimatta sitoutua tässä vaiheessa tuleviin ratkaisuihin.


Samansuuntainen päätösesitys on käsittelyssä myös Pyhärannan kunnanhallituksen kokouksessa samana päivänä.

Pulloon ja tölkkiin pakatut oluet

Vaalea lager enintään 4,7 %
1. Stadin Lager, 4,5 %, Stadin Panimo
2. Luomuleevi, 4,5 %, Teerenpeli Panimo ja Tislaamo
3. Höpken Pils, 4,2 %, Suomenlinnan Panimo

Vaalea lager yli 4,7 %
1. Prykmestar LuomuPils, 5,2 %, Vakka-Suomen Panimo
2. Stadin Pils 5,3 %, Stadin Panimo
3. Karhu Tosi Vahva, 8,0 %, Sinebrychoff

Tumma tai värillinen lager enintään 4,7 %
1. Kukko Tumma, 4,5 %, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
2. Prykmestar Schwarz, 4,5 % Vakka-Suomen Panimo
3. Kievari Schwarz 4,5 % Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

Tumma tai värillinen lager yli 4,7 %
1. Kievari Portteri, 6,5 %, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
2. Sauhusanttu, 5,0 %, Teerenpeli Panimo ja Tislaamo
3. Prykmestar Savukataja, 9,0 %, Vakka-Suomen Panimo
3. Prykmestar Schwarzbock, 6,0 % Vakka-Suomen Panimo

Vehnäolut
1. Prykmestar Wehnäbock, 6,2 %, Vakka-Suomen Panimo
2. Piper Wit, 4,7 %, Suomenlinnan Panimo
3. Marsalkka Luomuvehnä, 4,6 %, Saimaan Juomatehdas

Ale enintään 4,7 %
1. Keisari 66 American Pale Ale, 4,2 % Nokian Panimo
2. Amarillo Ale, 4,5 %, Stadin Panimo
3. Hippaheikki, 4,7 % Teerenpeli Panimo ja Tislaamo

Ale yli 4,7 %
1. Imperiaali Stout, 9,2 %, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
2. Katariina Imperial Stout, 9,0 %, Stadin Panimo
3. Huvila X-Porter, 7,0 %, Malmgårdin Panimo

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan Imperiaali Stout valittiin Suomen parhaaksi olueksi

Myös Vakka-Suomen Panimon tuotteille voittoja

Laitilan Imperiaali Stout on valittu Suomen parhaaksi olueksi tänä vuonna. Vuoden paras olut valittiin Helsingin Rautatientorilla Herkkujen Suomi – Syystober -tapahtumassa torstaina.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan  9,2-prosenttinen olut on raadin mielestä kansainvälisen luokan laatuolut, joka edustaa parhaita suomalaisia oluenvalmistusperinteitä. Vahvasta alkoholipitoisuudesta huolimatta se on tasapainoinen ja maukas kokonaisuus.

– Imperiaali Stout on väriltään lähes pikimusta ja laadultaan tyylinsä vahva edustaja. Voimakas paahtuneisuus korostuu tuoksussa. Hedelmäiset suklaan, lakritsin ja vaniljan vivahteikkaat aromit nousevat esiin oluen moniportaisessa makuprofiilissa, kilpailun tuomaristo perusteli.

Vakkasuomalaisille oluille menestystä  myös muissa sarjoissa. Vakka-Suomen Panimon Prykmestar LuomuPils, 5,2 % voitti sarjan Vaalea lager yli 4,7 % sekä Prykmestar Wehnäbock, 6,2 % Vehnäolut-sarjan. Kolmas sija V-S Panimolle tuli tuotteilla Prykmestar Savukataja, 9,0 % ja Prykmestar Schwarzbockl, 6,0 % sarjassa Tumma ja tai värillinen lager yli 4,7 %.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan Kukko Tumma valittiin parhaaksi sarjassa Tumma värillinen lager enintään 4,7 % sekä Kievari Portteri sarjassa Tumma ja värillinen lager yli 4,7 %

Suomalainen Olut ry:n kolmannen kerran järjestämään kilpailuun osallistui 146 erilaista kotimaista olutta yhteensä 21 panimolta.

Vuosittain järjestettävä Suomen Paras Olut -kilpailu on avoin kaupallisten panimoiden kotimaassa valmistetuille oluille, jotka ovat säännöllisessä anniskelu- tai vähittäismyynnissä. Oluet kilpailivat kymmenessä eri sarjassa. Olutalan ammattilaisista, harrastajista sekä tavallisista oluenkuluttajista koostuneet raadit arvioivat kilpailuun lähetetyt oluet sokkomaisteluina.

Sataman uusi ro-ro-alusliikenne vaikuttaa talvisiin U:gin Suukarista saaristoon suuntautuviin jääteihin

Aikasempiin talviin verrattuna tilanne talvisen jääliikenteen osalta on muuttunut. Viikoittain liikennöivät Finnlinesin 200-metriset ro-ro-alukset kääntyilevät satama-altaassa ja voimakkailla porkurivirroillaan estävät vahvan jään muodostumista rikkomalla jäätä sataman sekä Iso-Vilisslon ja Nuhjan välisellä alueella. Turvallisempi reitti merelle kulkeekin  Ykskoivusta Iso-Vilissalon ja Nuhjan eteläpää ylittäen. Suukaristakin toki voi lähteä, kun keirtää Iso-Vilissalon eteläpuolitse.

Tutkintapyyntö Uudenkaupungin kaupungin-hallituksen toimista viime valtuustokaudella

Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston Muutos 2011 -ryhmän varavaltuutettu Jari ”Java” Valkonen jätti torstaina poliisille tutkintapyynnön kaupunginhallituksen toimista viime valtuustokaudella. Valkonen epäilee hallituksen toimineen kaupungin ja kaupunkilaisten edun vastaisesti, kertoo perjantain Vakka-Suomen Sanomat verkkosivuillaan.

Valkonen nostaa esiin Hepokariin rakennetun Steelteam Oy:n hallin, joka tuli maksamaan 249 000 euroa. Syksyllä 2012 tuli ilmi, että hallituksen päätöksen mukaista vuokrasopimusta ei oltu tehty. Saman vuoden marraskuussa kyseinen halli myytiin kaupungin omistamalle Uudenkaupungin Satama Oy:lle 324 694 eurolla.

Toisena kohtana Valkonen mainitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen viitaten Hangon saareen kaavaillun bioetanolitehtaan, johon on käytetty rahaa 487 918 euroa. Hankkeeseen liittyen on kilpailuttamatta tehty sopimus vain yhden konsulttiyrityksen kanssa.

Tutkintapyynnön yhtenä kohteena on myös Tontonmäen taloprojekti Pyhämaassa. Hanke toteutettiin kilpailuttamatta, ja päätöksentekoelimissä annettiin ymmärtää, että taloihin on varmasti tulossa vuokralaisia, toteaa Valkonen. Pitkän väännön jälkeen talot saatiin lopulta huutokaupattua, mutta kaupungille kertyi Valkosen mukaan noin 1,5 miljoonan euron tappio.

Listan jatkoksi tutkintapyynnössä esitetään, että kaupunginhallitus siirsi talousasioiden käsittelyä vaalien yli turvatakseen vaalimenestyksensä. Valkonen katsoo hallituksen jäsenten toimillaan ja salailullaan syyllistyneen luottamusaseman väärinkäyttöön oman poliittisen aseman turvaamiseksi.

Jättämässään tutkintapyynnössä Valkonen otaksuu hallituksen ja "sitä lähellä olevan lehden" syyllistyneen vaalituloksen manipulointiin syksyn 2012 kunnallisvaaleissa, kerrotaan Vakka-Suomen Sanomat-lehdessä 16.1.14.

Suukarissa sijaitsevan merenkulkulaitoksen väylä-aseman laituriin tulevat alukset pyöräyttävät väylältä melko läheltä Suukarin perinteistä jäätietä. Esim. lumisateen jälkeen  jäälläkulkijoita uhkaa, elleivät ole tarkkana harhautuminen väylällä. Tämä Meritaito Oy:n Linja-alus on kuvattu Suukarissa eilen sunnuntaina iltapäivällä.



Sunnuntaina jäältä löytyi myös ensimmäinen sinne uskaltautunut auto. Jäätä on jo viitisentoista sentti, mikä kyllä kantaa pienikokoisen auton ja nämä verkkoja jään alle laskeneet tiesivät jään vahvuuden tuolla paikalla. Kannattaa kuitenkin vielä malttaa muutamia pakkaspäiviä ennenkuin lähtee kauemmas jäälle, sillä jäiden epätasainen vahvuus muodostaa vaaratekijän, jota on hankala ennakoida.



Jäätilanne Itämerellä                                  KATSO...

Poliisi- ja pelastusuutisia Vakka-Suomesta

Avakka.2014

Maastopalo Laitilan Kukoistentien varrella

25.4.2014 Kuloistentien läheisyydessä paloi noin hehtaarin verran entisen hakkuualueen kaltaista maastoa. Paloalue paikannettiin melko helposti savun perusteella, mutta keskellä metsää olevalle paloalueelle jouduttiin vetämään sammutusletkuja noin 500 metrin verran.


Valkohäntäpeura pelastettiin kaupunginlahdesta U:gissa

Leijonapuiston alapuolella kaupunginlahden pohjukkaan veden varaan joutunut valkohäntäpeura jouduttiin auttamaan takaisin metsään pelastuslaitoksen toimesta.


Rattijuoppoja Vakka-Suomen alueella viikonloppuna:

-11.4. kello 16.55 aikaan poliisi pysäytti Laitilassa Eurantiellä mopoauton, jonka kuljettajana ollut uusikaupunkilainen vuonna -97 syntynyt poika puhalsi 0 promillea, mutta hänelle tehty huumausainepikatesti näytti positiivista kannabikselle. Autoon tehdyssä etsinnässä sieltä löytyi kannabista, pakkaustarvikkeita ja käyttövälineitä. Autoa kuljettanutta poikaa epäillään rattijuopumuksesta (huumausaine), huumausainerikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Kyydissä ollutta vuonna -93 syntynyttä loimaalaista miestä epäillään huumausainerikoksesta.

-12.4. Poliisi sai ilmoituksen Uudessakaupungissa Koulukatu 2 edestä lähteneestä autosta, jonka kuljettaja olisi humalassa. Poliisi tavoitti auton vuonna -88 syntyneen paikkakuntalaisen miehen kotipihasta ja omistajan asunnosta. Mies puhalsi kello 22.44 aikaan 0,85 mg/l ja hänet otettiin kiinni epäiltynä törkeään rattijuopumukseen.

-13.4. Poliisi piti ratsiaa Uudessakaupungissa Honkatiellä, kun kello 15.08 aikaan paikalle ajoi henkilöautolla ruotsalainen vuonna -55 syntynyt mies, joka puhalsi 0,7 mg/l ja myöhemmin tarkkuusalkometriin 0,68 mg/l. Miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.

 1. -9.4.2014 Poika pelastettiin jäälautalta U:gissa. Kaksi 12-vuotiasta poikaa leikki meren rannalla paksun jään päällä Janhuan kaupunginosassa. Jäästä irtosi lautta, jonka päälle toinen pojista jäi. Lautta ja poika ajautuivat noin kymmenen metrin päähän rannasta, ja rantaan jäänyt poika hälytti pelastuslaitoksen. Pelastuslaitos haki pojan turvaan lautalta. Poika ei loukkaantunut tai hätääntynyt.


 1. -01.04.2014 klo 19.38 Henkilöauton ja linja-auton välinen peltikolari Rauhankadulla U.gissa. Henkilöautoa kuljettanut uusikaupunkilaisnainen kääntyi Aliseltakadulta vasemmalle Rauhankadulle kohden Ylistäkatua kun samanaikaisesti linja-autoaseman pihalta lähtenyt linja-auto törmäsi henkilöauton oikeaan etukulmaan. Linja-autoa kuljettanut uusikaupunkilaismies ei kertomansa mukaan ollut havainnut henkilöautoa lähtiessään liikkeelle. Ei henkilövahinkoja. Henkilöautosta vaurioitui oikea etukulma ja linja-autosta vasen etukulma. 

avuin maankamaralle. Pyhärannan VPK auttoi hirven avannosta. Hirvi selvisi pulahduksesta säikähdyksellä.

- Poliisi sai 21.3. ilmoituksen Laitilassa Samppanummen teollisuusalueella epävarmasti liikkuvasta autosta. Partio tavoitti ko. auton ja pysäytti sen Samppanummentiellä kello 23.40 aikaan. Auton kuljettajana ollut kustavilainen vuonna -92 syntynyt mies puhalsi 2,00 promillea ja myöhemmin tarkkuusalkometriin 1,03 mg/l. Miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.

 1. -22.3. kello 2.33 aikaan poliisipartio antoi Laitilassa Vihtorinkadulla pysähtymismerkin punaisella valolla pakettiautolle, mutta auto ei pysähtynyt, vaan kääntyi Keskuskadulle, jossa suojatielle tulossa ollut jalankulkija joutui väistämään autoa. Auto jatkoi edelleen Keskuskatua ja kääntyi oikealle Koulutielle, josta jatkoi edelleen Kananpolku 3.n pihaan, johon auto pysähtyi. Auton kuljettajana ollut virolainen vuonna -77 syntynyt mies puhalsi 0,60 mg/l ja myöhemmin tarkkuusalkometriin 0,61 mg/l. Miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja niskoittelusta poliisia vastaan.

 2. -17.3.2014 Soijatehtaalla Uudessakaupungissa syttyi sunnuntai-iltana ennen puolta yötä palon alku. Etanoliuuttamon lämmönvaihtimeen päässyt soijarouhe oli jostain syystä ja alkanut kärytä. Estääkseen palon leviämisen soijarouhesäiliöön Pelastuslaitos joutui purkamaan rouhesäiliöön johtavan yhdysputken eristeitä.

Palokunta sai tilanteen saatiin nopeasti hallintaan ja pääsi poistumaan jo pian puolenyön jälkeen paikalta. Tehtaan henkilökunta jäi tarkkailemaan tilannetta.

Virolaismies putosi laivasta mereen ja hukkui Yaran satamassa U:gissa

16.03.2014 Lannoitelastia hakemassa olleen rahtilaivan miehistön jäsen hukkui Yaran lannoitetahtaan satamassa. Viisikymppinen mies putosi toistaiseksi tuntemattomasta syystä aluksen ja laiturin väliin. Hän ehti olla hyisessä vedessä arviolta kymmenen minuuttia, kunnes aluksen muu henkilökunta sai hänet ylös. Pelastuslaitos aloitti elvytyksen. Paikalle saapui myös lääkärihelikopteri, jonka lääkäri totesi uhrin kuolleeksi.

                                                         LUE LISÄÄ... Lounais-Suomen poliisilaitios

Poliisiautojen ja poliisin moottoripyörien uusi kuviointi julkistettiin 31.1.2014 moottoripyörämessuilla

Uusi kuviointi otetaan käyttöön aluksi kolmessa poliisiajoneuvossa. Ajoneuvoja kokeillaan kuluvan vuoden aikana kenttätoiminnassa erilaisissavalaistus- ja sääolosuhteissa sekä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ajoneuvojen kuvioinnissa on lisätty poliisien havaittavuutta ja työturvallisuutta parantavia heijastavia pintoja. Värityksessä on myös käytetty vaaleaa pintaa aiempaa enemmän.

Poliisijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan uusi väritysmalli otetaan säädösten salliessa sarjatuotantoon ensi vuoden alusta. Kalusto uusitaan uuden tunnuksellisen ilmeen mukaiseksi 5–7 vuoden kuluessa, eli kaluston normaalin uusimiskierron myötä.

Poliisin autokalusto uusitaan normaalin uusimiskierron myötä uuden tunnuksellisen ilmeen mukaiseksi 5–7 vuoden kuluessa.

Helmikuun tilasto kertoo: Laitilassa on vähiten työttömiä Varsinais-Suomessa

Laitilassa on helmikuun työvoimatilaston mukaan vähiten työttömiä Varsinais-Suomen kunnista. Laitilassa työttömanä oli helmikuussa 6,2 prosenttia työvoimasta, mikä on hieman vähemmän kuin tammikuussa. Vuosi sitten luku oli 7,4 prosenttia

Vakka-Suomen alueella myös Pyhärannassa ja Uudessakaupungissa työttömyys on vähentynyt viime vuodesta. Tammikuuhun verraten muutokset eivät ole suuria. Kustavissa, Vehmaallaja Iaivassalossa työttömyys taas on kasvanut hiukan sekä viime vuodesta että kuluvan vuoden tammikuusta. Kustavissa nousua on eniten, 3,5 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.

Koko Varsinais-Suomessa työttömyys sen sijaan on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna. Maakunnan työllisyyskatsauksen mukaan työttömänä oli helmikuussa 12,3 prosenttia työikäisistä, kun vuosi sitten vastaava luku oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi.

Poliisi: Kaupunginlahden rannasta löytyneen hukkuneen miehen henkilöllisyys on selvitetty

Keskiviikkona Uudenkaupungin Kaupunginlahdesta löytyneen miesvainajan henkilöllisyys on selvitetty. Poliisin mukaan tutkinnassa ei ole käynyt ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella miehen kuolemaan epäiltäisiin liittyvän rikosta.

Asiaa tutkitaan kuolemansyyn tutkintana.

Poliisi esittää kiitokset yleisöltä saamistaan tiedoista ja havainnoista, jotka johtivat henkilöllisyyden selviämiseen.

Pakettiauto nurin U:gissa Yliselläkadulla  kiirastorstaina sattuneessa kolarissa  Avakka 17.4.14


Oikealta tullut henkilöauto tönäisi pakettiauton nurin kiirastorstaina iltapäivällä Ylisenkadun ja Pohjois-tullikadun kulmassa sattuneessa yhteentörmäyksessä. Henkilö-vahingot jäivät ennakkotietojen mukaan onneksi lieviksi, mutta ajoneuvot vaativat peltitöitä.

Kuva Ilmo Suikkanen

Tarkkaile ympäristöäsi

Ilmapallossa on yllätys - lahjakortti

Uudenkaupungin Sanomat 19.4.2014 12:35:11

Uudenkaupungin Palveluyrittäjät lähetti lauantaina Pop Up -tapahtuman yhteydessä torilta matkaan yksitoista sinistä ja oranssia ilmapalloa. Jokainen pallo sisälsi lahjakortin johonkin kaupungin liikkeeseen.

Pallot päästettiin irti etelätuulella, joten todennäköisesti ne lähtivät kulkeutumaan jonnekin Santtion suunnille. Ympäristöä kannattaa siis tutkailla pääsiäispyhien aikaan tavallistakin tarkemmin, josko tällaisen ilmapallon onnistuisi löytämään.

Lahjakorttien lahjoittajia olivat FotoMika, Mariella, Uudenkaupungin TB-Huolto, Kenkäkauppa Alina, Torikauppa T. Lundelin, Uudenkaupungin Kultakello, Pooki, Musta-Pörssi Partneri, Ilonan Juhlaherkut, Uudenkaupungin Sanomat sekä Vakka-Suomen Sanomat.

Poliisi- ja pelastusuutisia Vakka-Suomesta

Avakka 15.12.2014

14.12.2014  Kuolemaan johtanut työtapaturma Laitilassa. 70-vuotias mieshenkilö menehtyi 14.12.14 iltapäivällä työtapaturmassa Laitilan Aaltolantiellä. Mies oli ollut yksin työskentelemässä kaivinkoneen kanssa peltoaukealla, kun ilmeisesti korjattaessa koneen kauhaa oli se luistanut alustana olleiden puupölkkyjen päältä. Mies oli jäänyt kauhan alle ja menehtynyt.

30.11.2014  Mieshenkilö putosi mereen Rantakadulla Pakkahuoneen rannassa. Sivulliset saivat nostettua hänet ylös. Mies ei loukkaantunut. Pelastuslaitokselle ei jäänyt tehtävää.

19.11.2014 Mies kuoli omakotipalossa Pyhärannassa. Noin 100 neliön omakotitalon yksi huone tuhoutui täysin tulipalossa Liukarontiellä. Talon muut tilat kärsivät savuvahinkoja. Poliisi epäilee, että tuhoutuneesta huoneesta löytynyt vainaja on talon ainoa asukas, vuonna 1945 syntynyt mies.

18.11.2014 klo 08.10 Peurakolari Varhonkyläntiellä Laitilassa. Henkilöautoa kuljettanut pyhärantalaisnainen ajoi Rohdaisten suuntaan kun oikealta puolelta tielle juossut peura törmäsi autoon. Törmäyksen jälkeen peura jatkanut matkaansa. Auto vaurioitui törmäyskohdastaan. Peura löytyi kuolleena lähimetsästä. Paikallinen metsästäjä haki kuolleen eläimen pois paikalta.

18.11.2014 klo 10.15 Peurakolari Turuntiellä Taivassalossa. Henkilöautoa kuljettanut mies ajoi Turuntietä pitkin kun noin 500 metriä Vehmassalmen sillalta Taivassalon suuntaan oli peura juossut tielle törmäten autoon. Törmäyksen jälkeen loukkaantunut peura oli jäänyt ojaan makaamaan. Paikallinen metsästäjä lopetti loukkaantuneen eläimen ja vei sen pois paikalta. Auto vaurioitui törmäyskohdasta.

Uudenkaupungin keskustassa puoliltaöin lauantain ja sunnuntain väisenä yönä syttynyt uhkaava tulipalo on saatiin sammutettua. Palokuntien ripeän toiminnan ansiosta kipinäsuihkut, jotka uhkasivat levittää palon lähirakennuksiin, saatiin pidettyä aisoissa. Ilmoituksen tulipalosta hätäkeskukseen teki ulkopuolinen autoilija.

Henkilövahinkoja ei onneksi aiheutunut, mutta palo tuhosi kaksi rakennusta ja palopaikalta ja sen ympäristöstä jouduttiin evakuoimaan 11 henkilöä. He kuitenkin välttyivät loukkaantumisilta ja muilta vammoilta.

– Kun ensimmäiset palokuntien yksiköt tulivat paikalle, oli tilanne aika kova, koska kohde sijaitsee aivan Uudenkaupungin keskustan tuntumassa, puutaloalueella, joka on erittäin tiuhaan rakennettua, kertoi päivystävä päällikkö Mika Viljanen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta Yle Uutisille kello 2:n jälkeen yöllä.

Hänen mukaansa palo oli alkuvaiheessa ja voimakas tuuli aiheutti ja levitti kipinäsuihkua ympäristöön. Kipinöitä lenteli kovan tuulen vuoksi pitkin ja poikin, mistä syttyi useita palonalkuja.

– Pelkoa oli, että palo lähtee oleellisesti leviämään. Täällä on aika navakka tuuli tällä hetkellä ja kipinät lensivät aika pitkälle sen johdosta, Viljanen kertoo.


Poliisilla ei vielä varmuutta syttymissyystä

Palo sai alkunsa pihapiirissä olevasta rakennuksesta, josta se levisi läheisyydessä olevaan asuinrakennukseen. Ensin syttynyt piharakennus tuhoutui kokonaan ja asuinrakennus kärsi suuria vahinkoja, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Naapurissa olevat rakennukset eivät kipinäsuihkuista huolimatta kärsineet vahinkoja. Pelastuslaitoksen mukaan evakoidut naapuritalojen asukkaat pääsivät palaamaan koteihinsa yön aikana. Jälkivartiointi kesti pitkälle aamuun.

Poliisin saapuessa paikalle ulkorakennus oli jo täyden palamisen vaiheessa. Palo oli levinnyt asuinrakennuksen sisäpihan puoleisiin ulkorakenteisiin, sekä pihalla pysäköitynä olleeseen henkilöautoon.  

Poliisi suoritti tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa. Tehtyjen tutkimusten perusteella palon syttymissyytä ei voida vielä varmuudella sanoa. Poliisi jatkaa palonsyyn tutkintaa.


Ainekset suurpaloon olivat olemassa

Keskustan ruutukaavaan rakennetulla puutaloalueella itsekin asuva Uudenkaupungin kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén oli hereillä, kun liekit kohosivat läheisestä puutalosta taivaisiin.

- Olihan tässä kaikki ainekset suurpaloon. Museonjohtajan kanssa juuri juttelin, että 1800-luvulla olisi mennyt puolet kaupungista, Arvela-Hellén toteaa Savon Sanomissa.

Museovirasto luonnehtii Uudenkaupungin keskustan puutalokortteleita yhdeksi Suomen parhaiten säilyneistä puukaupunkialueista. Kaupunginarkkitehti Arvela-Hellén täsmentää, että kyseessä on Suomen suurin 1800-luvulle tyypillisessä asussa säilynyt puutaloalue.

Arvela-Hellénin mukaan palossa tuhoutunut talo ei kuitenkaan ollut alueen arvokkaimpia.

- Taloa ei ollut maalattu vuosiin, eikä siinä ollut esimerkiksi arvokkaita puuleikkauksia. Se oli sellainen perustalo.

Puutaloalue on suojeltu. Arvela-Hellén kertoo, että palaneen talon paikalle kaavoitetaan todennäköisesti paikka uudelle talolle.


Suurpaloja ollut Uudessakaupungissa useita

Suurpalolta vältyttiin tällä kertaa, mutta pelko puutaloalueen suurpalon mahdollisuudesta ei ole turha, sillä suurpaloja on Uudessakaupungissa liki neljäsataavuotisen historiansa aikana ollut useita.Uusikaupunki ehti hädin tuskin kohota uudelleen vuoden 1846 palon jälkeen, kun taas syttyi tuhoisa tulipalo vuonna 1855, kertovat muistolaatat palojen alkamispaikoilla, jotka on sinne pystyttänyt Kotiseutuyhdistys Kapunkim Poja. Tuli syttyi Puskoin korttelissa, Sepänkadulla, sijainneessa leipurimestari Frans Engelbert Palmrosin talossa heinäkuun 27. ja 28. päivän välisenä yönä. Sieltä tuli levisi ensin taloon kuuluviin muihin rakennuksiin ja sitten naapuritaloihin.

Uhkaava tulipalo Merimiehenkadulla Uudessakaupungissa

– Kovasta tuulesta huolimatta palon leviäminen arvokkaalla puutaloalueella saatiin estettyä

Avakka • Ilmo Suikkanen • 28.11.2014

Palossa piharakennus tuhoutui kokonaan ja asuinrakennus kärsi niin suuria vahinkoja, että sitä tuskin enää korjataan.

Merimiehenkatu 21: täysin tuhoutuneen piharakennuksen lähialueella oli puista rakennuskantaa runsaasti, ne palokunta kuitenkin onnistui kovasta tuulesata huolimatta ripeällä toiminnallaan varjelemaan.

Seuraavat korttelit paloivat tuhkaksi: Puskoi, Torikortteli, Ölkkyinen, Aaroni, Runo, Palppa, Leistanko ja Linkki sekä osia Vasaborgin, Lehströmin, Pohjalaisten, Käkölän, Koulu-, Arvon, Oravan ja Paltsaporin kortteleista, yhteensä 93 taloa ja kaupungin erillään oleva raatihuone niiden lisäksi. Kaupunginpalvelijat, varakaupunginvouti C.H. Nylander ja Gust. Lindberg onnistuivat pelastamaan palavasta raatihuoneesta kaupungin arkiston. Ilman heidän valppauttaan olisivat tietomme Uudenkaupungin menneisyydestä monessa suhteessa puutteellisia ja tämä heidän kunnostautumisensa tunnustettiin julkisestikin, sillä he saivat myöhemmin 3 hopearuplaa palkkiota toimeliaisuudestaan.

Vuosien 1846 ja 1855 tulipalot tuhosivat melkein koko vanhan Uudenkaupungin. Kaupungin parhaista osista säästyi, vaikkei kokonaan, vain Alisen pitkän kadun ja Rantakadun välinen osa.

Viimeisin suurpalo v. 1855 sai alkunsa nykyisestä Alkon korttelista ja tuhosi kaupunkia Vuorikadun ja Merimiehenkadun välisiin kortteleihin asti. (G.T.Chiewits)

Merimiehenkadun palo oli tuhopoltto

Paloa tutkitaan nyt törkeänä tuhotyönä

Uudenkaupungin Sanomat 4.10.2014         LUE...

Uudenkaupungin Merimiehenkadulla syttynyt tulipalo oli tuhopoltto.

– Tekniset tutkinnat valmistuvat lopullisesti viikkojen kuluttua, mutta tutkinnassa on pystytty sulkemaan luonnolliset syttymissyyt pois. Eli paloa tutkitaan nyt rikosasiana ja törkeänä tuhotyönä, kertoo rikosylikonstaapeli Teemu Grönroos.

18.12.2014

Lähestymme vuoden pimeintä aikaa ja samalla myös valon juhlaa. Ikävät olosuhteet yritetään karkottaa mielistä jouluvaloin ja hyvällä mielellä.

Poliisi on huolissaan lasten ja nuorten liikkumisesta pimeällä. Aamulla ja jo iltapäivästä kaikkien kiirehtiessä askareisiinsa pimeys ja vesisade haittaavat havainnointia liikenteessä. Lähes jokainen meistä vanhemmista on istunut autonsa ohjauspyörän takana ja harmitellut, kun vesi-, räntäsateen tai pimeyden keskellä, ei näe riittävän hyvin muita tienkäyttäjiä. Jalankulkijat ja pyöräilijät jäävät valoitta tai ilman heijastinta huomaamatta ja seuraukset saattavat olla vakavia.

Hyvät vanhemmat - huolehdittehan yhdessä joulupukin kanssa, että lapsenne polkupyörässä on valot ja että vaatteista löytyy ainakin yksi heijastin. Näin joulunaikaan annat autoilijalle hyvän joulumielen - siis välky!

Vanhemmat - haluattehan, että lapsenne on välkky?

Nyt sitä kaivattua lunta on tulossa

Poliisi kehoittaa varautumaan lumipyryyn liikenteessä


Avakka • 22.12.2014


Ilmatieteen laitos lupaa Lounais-Suomeen lumipyryä iltapäiväksi.  Jouluostosruuhkat ovat tänään iltapäivällä myös pahimmillaan kaupunkien keskustoissa ja suurten kauppakeskusten läheisyydessä.   Lounais-Suomen poliisilaitos kehottaa noudattamaa erityistä varovaisuutta ja kärsivällisyyttä, jotta joulumieli säilyisi mahdollisimman hyvänä.

Seuraavassa muutama vinkki liikenteeseen.


Autolla:

• Varaa aikaa, ole kärsivällinen, liikenne ruuhkautuu varmasti  ja mm linja-autoja tai rekkoja jää "jumiin" ylämäkiin - valitse siis järkevin reitti ja helpoimmat parkkialueet.

• Käytä normaalia selvästi alempaa ajonopeutta ja pidempää turvaväliä - näin saat itsellesi aikaa väistää ja jarruttaa liukkaalla pinnalla

• Käytä rauhallisia, ennakoitavia liikkeitä ja ajolinjoja, myös hyvissä ajoissa suuntavilkkua  - näin annat muille mahdollisuuden väistää itseäsi

• Käytä valoja myös takana, tarvittaessa takasumuvaloa ja putsaa takavaloumpiot , jotka peittyvät helposti tuiskuavaan ja tarttuvaan lumeen - näin saat myös taaksesi turvallisen välin

• Käytä turvavyötä myös lyhyellä matkalla ja alhaisessa nopeudessa - et loukkaa itseäsi pikku peltikolareissa

 1. Putsaa lasinpyyhkijät ja täytä pesunestesäiliö


Jalankulkijana:

• Vaikka näet autot selvästi - eivät niiden kuskit välttämättä näe Sinua - käytä heijastinta tai lamppua niin olet helpommin havaittavissa

• Kulje ja pysy kauempana ajoradan reunasta (myös bussipysäkillä) - et edes liukastuessasi joudu autojen alle

• Varmista että auton kuljettajat väistävät Sinua ennen, kuin menet suojatielle

• Älä missään tapauksessa yritä rynniä autojen välistä tien yli

• Ole tavallistakin tarkempana - kaulus, huivi tai päähine haittaa kuuloa ja mahdollisesti kaventaa näkökenttääsi, myös lumi heikentää autojen tms äänien kuulumista


Jos liikenneonnettomuus kuitenkin tapahtuu, on tärkeintä estää lisävahingot

• Varoita muuta liikennettä - mm hätävilkuilla

• Soita tarvittaessa 112:een

• Anna hätäensiapua

• Pikkukolarit, joissa kukaan ei loukkaannu ja joissa syyllisyys on selvä ja vähäinen, voi sopia paikalla keskenään.  Poliisin saapuminen saattaa kestää pitkäänkin.

Poliisi- ja pelastusuutisia Vakka-Suomesta

Avakka • 26.2.2018

26.2.2018  Poliisit joutuivat pysätyttämään rattijuopon piikkimattoa käyttäen maanantaina hieman puolenyön jälkeen Mynämäen rajalla.  

Tapahtuma sai alkunsa, kun Uudessakaupungissa, Kalannin Tunnelitiellä poliisipartiota vastaan tuli kilvetön henkilöauto. Autoilija ei välittänyt poliisin pysäytysvaloista eikä äänimerkeistä vaan jatkoi matkaansa Vehmaantieltä Rahkmalantielle ja edelleen Vinkkilässä Mynämäentielle.

Mynämäen rajan läheisyydessä toinen poliisipartio laittoi tielle piikkimaton, mutta sekään ei heti saanut kuljettajaa pysähtymään. Lopulta muutaman kilometrin ajon jälkeen auto pysähtyi tien sivuun ja kuljettajana ollut mynämäkeläinen mies otettiiin poliisin haltuun.

Mies puhalsi 0.79 promillea. Miehellä ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Lisäksi auto oli katsastamaton ja poistettu liikenteestä.

18.1.2018  Huumekuski kiikkiin U:gissa. Poliisi puhallutti Uudessakaupungissa tiistaina iltapäivällä hieman ennen kello neljää Uudestakaupungista kotoisin olevan naiskuskin Ajurinkadun kohdalla. Puhalluskoe antoi tulokseksi nolla promillea, mutta huumausainepikatesti näytti positiivista kannabikselle. Poliisi tutkii asiaa rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena.

31.12.2017 Ukilaismies ajoi jäätyneen tuulilasin takaa – kolari. Uusikaupunkilaisnainen ajoi Santtiontietä Raumantien suuntaan, kun Saarniston koulun kohdalla vastakkaisesta suunnasta tuli uusikaupunkilaismiehen kuljettama henkilöauto väärällä kaistalla. Nainen pysähtyi ja soitti äänitorvea, mutta tästä huolimatta vastaan ajanut törmäsi naisen kuljettamaan autoon. Tapaus sattui uudenvuoden aattona kello 12.45.

Miehen kuljettamassa autossa oli ilmeisesti tuulilasi jäässä, minkä vuoksi näkyvyys oli huono. Törmäyksen jälkeen mies oli poistunut paikalta, mutta tuli takaisin poliisipartion ollessa paikalla. Alkoholilla ei ollut osuutta tapahtumiin. Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta autot vaurioituivat. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

31.12.2017 Kaksi rattijuoppoa kiinni UKI-Laitila -tiellä. Uudenvuoden aattona kello 17.40 henkilöautoa Laitilan tiellä kuljettaneelle uusikaupunkilaismiehelle tehty puhalluskoe antoi lukemaksi 1.99 promillea. Kuljettaja vietiin poliisiasemalle tarkkuusalkometrikokeeseen, jonka tulos oli 0.81 mg/l. Törkeän rattijuopumuksen raja ylittyy, kun tulos on vähintään 0,53 milligrammaa litrassa.

Aamuyöllä klo 3 Laitilan tiellä poliisille jäi kiinni toinen törkeästä rattijuopumuksesta epäilty kuljettaja.

Ulkomaalainen mies puhalsi 1.16 promillea. Myös hänet vietiin poliisiasemalle tarkkuusalkometrikokeeseen, jonka tulos oli 0,61 mg/l. Kumpikin mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Heidän ajokorttinsa otettiin poliisin haltuun.

31.12.2017  Nuorukainen humalassa mönkijän ratissa. Klo 22.22 uudenvuoden aattona poliisipartio sai ilmoituksen traktorimönkijästä, joka ajeli Viikaistenkadulla ja oli sitten pysähtynyt kadun varteen. Ilmoittaja epäili kuljettajan nukahtaneen penkille. Kun poliisipartio saapui paikalle, oli traktorimönkijä kadun varressa, ja sen sisällä kuljettajan penkillä nukkui 16-vuotias uusikaupunkilainen nuori mies. Kuljettaja puhalsi tarkkuusalkometriin 0.79 mg/l eli noin 1,8 promillea. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, joten hänen ajokorttinsa otettiin poliisin haltuun.

28.12.2017 Pelastuslaitos kävi hakemassa kissan alas puusta Uudenkaupungin Lokalahdella keskiviikkona. Kissa oli ilmoitustietojen mukaan ollut useamman päivän puussa Jäppiläntiellä, joten pelastuslaitos päätti, että apu on tarpeen. Eläimenpelastustehtävä kirjattiin kello 16.36.

20.12.2017  Ilman kaljaa jäänyt humalainen rikkoi maksupäätteen. Päihtynyt mies sai kauppaliikkeen kassalla raivokohtauksen tiistainailtana Uudessakaupungissa. Mies rikkoi Ketunkalliontiellä sijaitsevan liikkeen maksupääte-laitteen, koska hänelle ei vahvan humalatilan takia myyty olutta. Mies ehti poistua paikalta ennen poliisin saapumista, mutta hänen henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa.

13.12.2017  Pylväs katkesi törmäyksessä Uudessakaupungissa. Autolla liikkeellä ollut nuori uusikaupunkilainen mies menetti autonsa hallinnan ja törmäsi valaisinpylvääseen Onkakadulla tiistai-iltana yhdeksän aikaan. Jäljistä päätellen oli poliisin kertoman mukaan havaittavissa, että lumisella kadulla autolla on luisutettu perää puolelta toiselle koko kadun matkalla ennen törmäystä. Valaisinpylväs katkesi törmäyksessä ja autoon tuli vaurioita.

3.12.2017  Voimalinjaan tullut oikosulku aiheutti sähkötolppapalon Uudenkaupungin Lokalahdella sunnuntai-iltana. Palokunta kävi paikalla, mutta korjaustyöt jäivät sähköyhtiön hoidettaviksi. Sähkölinjan vaurioituminen aiheutti sähkökatkoksen.

24.11.2017 Auto suistui tieltä ja pyörähti katolleen Uudessakaupungissa. Tapaus sattui torstaina puolenpäivän jälkeen Raumantiellä  ennen Suurikkalaa U:gista Pyhärannan suuntaan. Kuljettaja ei tietojen mukaan loukannut itseään.

16.11.2017 Pakettiauto ja henkilöauto törmäilivät Uudessakaupungissa torstaiyönä. Pakettiauto oli menossa Ylistäkatua keskustan suuntaan, kun oikealta Pohjoistullikadulta risteykseen tuli henkilöauto. Pakettiauton kuljettaja jarrutti, mutta hänen autonsa törmäsi henkilöauton vasempaan etukulmaan. Risteys on tasa-arvoinen. Molemmat autot vaurioituivat, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Pakettiautoa ajoi turkulaismies ja henkilöautoa laitilalaismies. Tapaus sattui yöllä ennen kello kolmea.



Pakkahuoneen matalikolla riitti taas kerran saalistajia. Kalakaupan jonossa oli pituutta ja tunnelmaa. Etuilijat komen-nettiin nopeasti ruotuun. Tunti tai puolitoista vierähti väkisinkin, mutta kukaan ei sentään teltassa ollut paikan päällä yöpynyt päästäkseen ensimmäisenä valkkaamaan parhaan saaliin päältä pois. – joku muisteli jonottaneensa 50-luvulla viinakauppaan joskus pitkäänkin, mutta ei silloin osannut arvata, että nykyään jonotetaan kalatiskille pääsystä paljon pitempään.

Pakkahuoneen matalikolla riitti saalistajia

Kartta kertoo hurjasta kyberhyökkäyksestä:

Yhdysvaltoja pommitetaan juuri nyt verkossa kuin viimeistä päivää

Avakka • Ilmo Suikkanen • 25.12.2014 • Päivitetty 26.12.2014 klo 9:16

Verkkoturvallisuuteen erikoistuneen Norsen reaaliaikainen kyberhyökkäyskartta on juuri nyt mielenkiintoista seurattavaa. Yhdysvaltoja kohtaan hyökätään paraikaa huomattavasti normaalia enemmän, uutisoi Tietoviikko.

IPViking-kartta tarkkailee pimeän internetin puolella tapahtuvia hyökkäyksiä. Se mittaa toimintaa sadoissa pisteissä yli 40 maan alueella. Karttaa seuratessa huomaa myös Suomesta tapahtuvan hyökkäyksiä.

Karttaan tutustuneiden Reddit-käyttäjien mukaan hyökkäyksien määrä Yhdysvaltoihin on normaalisti noin 50 prosentin luokkaa. Tällä hetkellä USA on kuitenkin kirkkaassa kärjessä sekä hyökkäyksien kohteiden että tekijämaiden listoilla.

Norsen kartta on tuskin täysin tarkka, mutta se antaa mittakaavaa. Sony Picturesin kyberhyökkäys on noussut otsikoihin ympäri maailmaa. Yhdysvaltoja taas epäillään syypääksi Pohjois-Koreaan maanantaina tehtyyn iskuun.

Ironista on se, että myös Norsen kartta näyttää tänään kaatuilevan, mahdollisesti julkisuudesta johtuvan liiallisen palvelinkuormituksen takia, toteaa TiVi.

Business Insider –lehden mukaan pelijättien nettipalveluiden jumittamisen syynä on Lizard Squad –nimeä käyttävän hakkeriryhmän palvelunestohyökkäys. Lizard Squadin nimissä mikroblogipalvelu Twitteriin on kirjoitettu painostusviestejä, joissa hakkeriryhmä haluaa lisää seuraajia Twitteriin.

Lukuisat verkkopelaajat ovat raivoissaan palveluiden kaatumisesta. Twitterissä Sonya on syytetty hidastelusta palvelun korjaamisessa. Sony on myöntänyt, että palvelussa on vikaa ja tilannetta seurataan.

Odotusten mukaisesti Sony on ollut hyökkäysten pääkohde. Tapaninpäivän aamuna PlayStationin verkko oli edelleen alhaalla.

Myös Xboxin käyttäjillä oli edelleen ongelmia sisäänkirjautumisessa sekä joidenkin sovellusten käynnistämisessä. Ongelmat kohdistuivat Sonyn mukaan Xbox Live Core Servicesiin, uutisoi Yle.

Tältä näytti massiivinen kyberhyökkäys Joulupäiväiltana klo 22:40.30. Kuvakaappaukset Ilmo Suikkanen

ja tältä kolme minuuttia myöhemmin klo 22:43.25. Värierot johtuvat siitä miltä palvelimelta hyökkäys tapahtuu. KATSO

Näin kyberhyökkäys pimentää Suomen Tiede 26.12.2014                                                                                                       LUE...

Asiantuntija: Verkkohyökkäys voi maksaa

Sonylle ja Microsoftille maltaita

Avakka 26.12.2014

Hakkerit näyttävät jumittaneen Sonyn PlayStationin ja Microsoftin Xboxin verkkopalvelut vuoden kuumimman pelisesongin aikaan. Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen hämmästelee, miten hakkerit ovat onnistuneet kaatamaan yhtä aikaa kahden suuryhtiön suositut palvelut. Järvinen arvioi Yle Uutisissa, että hakkerit ovat löytäneet jonkin uuden tavan, jolla he ovat ohjanneet haitallista liikennettä Microsoftin ja Sonyn sivuille. Koska verkkosivut ovat olleet poissa käytöstä, ei esimerkiksi joululahjaksi saaduilla pelikonsoleilla ole päässyt pelaamaan lainkaan. Sony perui ensin hyökkäyksen syynä olevan Pohjois-Korea-elokuvan julkaisemisen, mutta julkaisi sen kuitenkin jo muutaman päivän kuluttua. Pohjois-Korea -kohusta tehtiin siis heikoksi arvioidun elokuvan tyylipuhdas mainoskampanja, joka kuitenkin saattaa tulla levittäjilleen todella kalliiksi.                                                          

Kyberhyökkäys Tapaninpäivänä 2014-12-26 kello 13.11.29 KATSO

”Pohjois-Korea ei hakkeroinut Sonya”

   Stara.fi  26.12.2014, 13:30  

                                               LUE...

Myrsky riepotellut Suomea, suurilta häiriöiltä vältytty

Sähköttä aamulla Vakka-S:ssa: VSV 346, Fortum 55

Avakka 3.1.2015 klo 9:30

Kova ja puuskainen länsimyrsky ei vielä perjantain ja lauantain välisenä yönä aiheuttanut suurempia myrskytuhoja Vakka-Suomessa, vaikka sähkökatkoja esiintyikin. Pohjois-Satakunnassa sen sijaan puita on kaatunut tielle useilla paikkakunnilla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulet ovat aamulla puhaltaneet merialueilla ja rannikolla paikoin myrskylukemin. Sähköttömiä oli aamulla klo 9:30 Vakka-Suomen alueella: VSV 346, Fortum 55

Myrsky riepotellut Suomea koko yön, suurilta häiriöiltä on kuitenkin vältytty. Talvimyräkän aiheuttamista sähkökatkoista osa on korjattu, mutta myös uusia katkoja on yön ja aamun aikana tullut.

Muualla häiriöitä on ollut esimerkiksi Lounais-Suomessa sekä Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Carunan asiakkaista noin 300 taloutta on ilman sähköä Lounais-Suomen alueella.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kovat tuulet riepottelevat Suomea koko päivän ja todennäköisesti länsi- sekä lounaisrannikkoa vielä huomennakin. Lauantai-iltaan ulottuva merisääennuste lupaa Selkämerellä länsituulta 14-19 m/s. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 16-21 m/s. Paikoin tulee veisadetta tai vesikuuroja.

Liikennevirasto antaa kelivaroituksen valtatie 8:lle Rauman ja Porin välille. Tienpinnat saattavat paikoin jäätyä.

Yaran lannoitetehtaassa suuri tulipalo iltapäivällä U:gissa

Avakka • 11.1.2015

Höyryturbiinikoneessa syttyi sunnuntaina iltapäivällä uhkaava palo Yara Suomen lannoitetehtaalla Uudessakaupungissa.

Pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin nopeasti sammumaan. Höyryturbiinikoneessa paloi laitteessa käytettävä öljy.

Paikalla oli yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan paikalla jatketaan raivaustöitä. Palo ei ehtinyt levitä tehtaan rakenteisiin, eikä leviämisvaaraa ole.

Raivaus- ja sammutustyöt kestävät arviolta vielä useita tunteja.

Lannoitetehtaan edustajan mukaan tehtaassa on henkilökuntaa myös sunnuntaisin. Päivystävän palomestarin mukaan tulipalo ei levinnyt lannoitetehtaan kemikaaleihin.

Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Jyri Rantanen kertoo Iltalehdessä, että tilanne on hallinnassa ja henkilövahingoilta säästyttiin. Hänen mukaansa palo sai alkunsa öljyvuodosta, joka valui kuumalle metallipinnalle. Tulipalo saatiin pysymään rajoitetulla alueella. Tehtaan työntekijät toimivat tilanteessa ohjeiden mukaisesti.

Vakka-Suomessa rikosten kokonaismäärässä laskua, mutta liikenneturvallisuutta vaarannettiin enemmän

Avakka • Ilmo Suikkanen • 18.1.2015

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä väheni viime vuonna Suomessa 1,6 prosentilla. Vakka-Suomen alueella alueella positiivinen kehitys oli selvästi voimakkaampi, sillä rikoksia kirjattiin täällä lähes 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä väheni valtakunnan tasolla lähes 8 prosenttia, mutta koko Vakka-Suomessa alueella määrä kasvoi noin 3,5 prosentin verran. Suurinta kasvu oli Kasi-tienvarren kunnissa Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa ja Laitilassa, joissa liikenneturvan vaarantuminen on muutenkin määrällisesti suurempaa. 

Vähenevä suunta Vakka-Suomessa oli vallalle Kustavissa, Vehmaalla ja Uudessakaupungissa, jossa tapauksia oli kymmenisen prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli viime vuonna kaikkiaan 417 500 rikosta, jossa on noin 7000 kappaleen vähennys edellisen vuoteen. Vakka-Suomessa rikosten kokonaismäärä oli viime vuonna 3350 ja edellisvuonna 3700. Eli nousua on yli 10 prosenttia.

Määrällisesti eniten rikoksia kirjattiin alueen kunnista viime vuonna Uuteenkaupunkiin, 1036 kappaletta, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 20. Eniten tehdyt rikoksen vähenivät vuositasolla alueen lähikaupungissa Naantalissa noin 160:lla eli 14 prosentilla, sen lukema oli edellisenä vuonna 1147 ja viime vuonna 986 eli sen tilastomerkintä putosi alle Uudenkaupungin lukeman.

Selvää aleneva suunta oli myös Laitilassa, Pyhärannassa ja Mynämäessä. Nousua oli Nousiaisissa ja Maskussa. Viime mainitussa kasvu peräti yli 35 prosenttia.

Poliisille ilmoitetut rikokset KOKO MAA

TILASTOTIETOA VAKKA-SUOMESTA JA NAANTALISTA

Sivuteiden jäisten pintojen liukkaus yllätti

Avakka • teksti ja kuvat Ilmo Suikkanen 8.2.2015

Aurinkoinen sää ja kova tuuli oli sunnuntain säälle leimallista. Sivuteillä liikkuvat panivat varmasti merkille ajoittain kohdallesattuneet liukkaat jääpinnat. Etenkin varjoisille metsätiepätkille oli pikkupakkasessa jäätynyt jääpeite, jonka tuuli oli hionut hyvin liukkaaksi. Se teki ajokelistä petollisen sulan ja jäisen tien vaihdellessa yllättäen. Liukkautta esiintyy varsinkin pienemmällä sivuteillä, joita ei vielä ole ehditty hiekoittaa.

Pahemmilta onnettomuuksilta on tähän mennessä vältytty, vaikka tieltä suistumisia on tapahtunut.


Yläkuvan iso rekka luikkui liukui linkkuun ojaan tukkien tien Kalannin Lahden tien risteyksessä Sybimarin kalankasvattamon kohdalla. Suurempia vaurioita ei nuorten kuskien mukaan ollut tullut, mutta hinauskalustoa he olivat odottaneet jo toista tuntia. Hiekoitusauto oli kyllä käynyt hoitamassa hommansa, mutta tätä autoa ajatellen vähän myöhässä, eikä tömäilijäkään ollut säilynyt vaurioitta, mistä kertoi puun viereen jäänyt puskurin pätkä.


Oikeanpuoleisessa kuvassa Sorvakon leijona-puiston kohdalla taas nuori koivu oli joutunut kaltoin kohdelluksi.


Alakuva Kasitieltä Maskussa18.2.2015 kuorma-autosta irtosi takapyörä ja iskeytyi henkilöauton puskuriin.

Jalankulkija sai surmansa jäätyään auton alle Uudessakaupungissa lähellä Laivanrakentajan tien risteystä

Avakka 20.3.2015 klo 18:47

Perjantaina klo 16 aikaan joutui Uudessakaupungissa Kalannintiellä jalankulkija henkilöauton töytäisemäksi ja menehtyi saamiinsa vammoihin.

Paikkakuntalainen vuonna 1942 syntynyt mies oli kuljettanut omistamaansa henkilöautoa Kalannin suunnasta kohti kaupungin keskustaa. Noin 150 m ennen liikennevalo-ohjattua Vakka-Suomenkadun risteystä oli kuljettajan kertoman mukaan oikealta puolelta tullut yllättäen jalankulkija hänen eteensä ajoradalle ja hän oli törmännyt jalankulkijaan.

Jalankulkija, vuonna 1947 syntynyt uusikaupunkilaisnainen sai välittömästi surmansa. Tapahtumapaikassa ei ole suojatietä. Keliolosuhteet olivat hyvät.

Poliisi ja liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta selvittävät tapahtumien kulkua.

Vartioimaton tasoristeys vaati uhrin:

Mies kuoli tavarajunan alle maanantaina Uudessakaupungissa


Avakka 30.3.2015


Nuori uusikaupunkilaismies kuoli jäätyään junan alle Uudessakaupungissa maanantaina puolilta päivin. Vuonna 93 syntynyt uhri oli liikkeellä polkupyörällä. Onnettomuus tapahtui kaupungin keskustan ainoassa vartioimattomassa tasoristeyksessä  Rantakatu 15:n kohdalla.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja turman syytä. Päivystävä palomestari kertoi STT:lle, että kuolemantapaus vaikutti alustavien tietojen perusteella onnettomuudelta.

Kesämökkipalo U:gissa - ei henkilövahinkoja

Avakka 11.5.2015 klo 18:40         

Kesämökki tuhoutui täysin tulipalossa Kuivaluodon saaressa Lokalahden edustalla Uudessakaupungissa.

Tulipaloa olivat sammuttamassa Lokalahden ja Taivassalon vapaaehtoisten palokuntien yksiköt.

Päivystävä palomestarin kertoman mukaan henkilövahingolta vältyttiin. Myöskään palon leviämisvaaraa ei ole.

Pelastuslaitos sai tiedon noin 30 neliön kokoisen kesämökin tulipalosta maanantai-iltana ennen kello 17.

Syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa.

"Selvänä en olisi koskaan ajanut kännissä"

Vakka-S:n rattijuoppo-  kolaroinnit kartalla

Avakka • Ilmo Suikkanen • 18.6.2015

Kännikuski kolaroi eritoten vilkkailla teillä ja useimmiten kesän viikonloppuöinä. Tyypillinen rattijuoppo on nelikymppinen mies. Huumeissa taas ajaa yhä useammin nuori. Yle Uutisten kartasta näet, missä päihdekuski on kolaroinut viime vuosina Vakka-Suomessa.

Tyypillinen kärähtänyt rattijuoppo on nelikymppinen, paljon autoileva mies. Hän ajaa omalla autollaan promillen humalassa, yksin. Useimmiten hän on matkalla töihin.

Naiset autoilevat humaltuneena miehiä harvemmin – riski on vain viidennes miesten riskistä.


Näet kartalla liikenneonnemuudet, joissa osallinen on ollut päihteiden alaisena. Lähekkäiset merkinnät on niputettu yhteen, näet yksittäiset tapaukset kun tarkennat karttaa. Mukana on myös pisteitä, joiden sijainnin poliisi on virheellisesti kirjannut.

Lähde: Poliisiammattikorkeakoulu

Kaasugrillistä alkunsa saanut tulipalo tuhosi omakotitalon Uudessakaupungissa

Avakka • teksti ja kuva Ilmo Suikkanen • 8.8.2015

Omakotitalo syttyi perjantaina palamaan Uudessakaupungissa kello 11 jälkeen. Noin 100-neliöinen punatiilinen talo sijaitsee Salmen alueella Maalarinkujalla.

Paikalle hälytettiin kymmenkunta pelastuslaitoksen yksikköä. Iltapäivällä kello yhden jälkeen palokunta raivasi yksikerroksisen talon kattoa.

- Paloa on sammutettu, mutta katolla on pieniä pesäkkeitä. Puretaan kattoa ja sammutellaan paloa hiljalleen, kertoo päivystävä palomestari Länsi-Suomi-lehdessä. Palomestarin mukaan palo sai alkunsa, kun talon terassilla oli lämmitetty mehumaijaa kaasugrillillä.

Ilmeisesti letkuvuodosta johtuen syttyi räjähdysmäinen palo, josta tuli pääsi leviämään tulipalo katon sisärakenteisiin.

Talon omistaja oli yrittänyt sammuttaa tulipaloa ensin itse, mutta naapurin toimesta hänet haettiin pois rakennuksesta. Hän ehti kuitenkin hengittää runsaasti savukaasuja ja sai palovammoja. Hänet kuljetettiin terveyskeskukseen tarkastettavaksi. Myös hänen vaimonsa vietiin tarkastukseen varmuuden vuoksi.

Kaasugrillistä alkunsa saanut tulipalo tuhosi kauniin omakotitalon hetjessä Salmen Maalarinkujalla Uudessakaupungissa.

Kauniit kelit houkuttelevat jatkuessaan saaristossa kesiään viettävän yleensä retkille ulkomerelle. Itse olin taas sellaisella viime keskiviikkona. Kohteena oli tuttuun tapaan Isokarin majakkasaari. Eräs retken pääohjelmaksi olin ”puolisukellusepisodia” Päivärannalla, saaren suositulla uimapaikalla.

Tarkoitukseni oli kiertää rannan edustalla oleva kallioluodot kameran kanssa sukellellen. Paikka on myös rantakäärmeiden, joita tänä kesänä on kyiden ohella ollut saarella runsaasti, suosima uimapaikka. Luotojen haurukasvistojen lomasta ne pyydystävät erityisesti tiirojen suosikkikaloja kolmipiikkejä. Luodoille kahlaillessani huomasin yhden rantakäärmeen uiskentelevan luotojen välissä ja haaveilin tietysti saavani siitä sukelluskuvan. Vesi oli mukavan lämmintä ja haurut hohtivat kirkkaassa vedessä komeina.

Kiersin luotojen merenpuolelle ja otin kuvia sieltä luodon ja riuttojen välimaastosta, kun veden alla silmiini sattui joku outo harmaa möhkäle. Vedenalta katsottuna se näytti pitkulaiselta kalliolta, mutta siitä ei voinut olla kyse, koska hienoinen maininki huojutti sitä verkkaan. Nousin pystyasentoon ja tunnistin möhkäleen hylkeen raadoksi.

Parvi raatokärpäsin ponnahti lentoon ruholta, mutta hajua siitä ei juurikaan tullut. Tarkemman silmäilyn jälkeen tulin siihen tulokseen, että harmaahylkeeksi osoittautunutta otusta oli mitä ilmeisimmin ammuttu. Näytti, että vasemman räpylän yläpuolelta luoti oli mennyt sisään ja tullut ruhon alaosasta saman kyljen puolelta ulos. Osumareikä oli siistin pyörteä ja ulostulo repeytyneempi.


Ilmeisesti otus ei ollut kuollut heti, vaan menetynyt vammoihinsa myöhemmin. Aikansa upoksissa oltuaan, se käymisprosessien alettua oli noussut lähiaikoina pintaan ja ajautunut löytöpaikkaan. Otin vainajasta muutaman kuvan ennen rantautumista ja huomasin samalla rantakäärmeen uiskentelevan myös rantaan päin – ilmeisesti kyllästyneenä odottamaan kuvaajaa ;)

Vaikka hyljevainajan massiivisessa yli puolitoistametrisessä ruhossa mätänemisprosessi ei vielä  ollut alkanut, se alkaisi lämpimillä säillä varsin pian, mistä kieli myös parvi raatokärpäsiä. Sen sijainti uimarannan edustalla oli siis huono, joten soitin majakkasaaren matkailuyrittäjä Kari Laaksoselle ja kerroin havainnosta. Hän lupasikin ottaa yhteyttä merivartiolaitokseen, joka hylkeenraadon kyseessä ollen yleensä hoitaa ruhot sopivaksi katsomaansa paikkaan.

Tein myös Luonnonvarakeskuksen (LUKE) palveluosoitteessa ilmoituksen kuolleena loytyneestä hylkeesta ja katsoin näillä toimilla täyttäneeni kansalaisvelvollisuuteni asian suhteen. Hylkeet ovat itselleni tulleet tutuiksi jo nuoruusvuosilta, kun Vanhankartanon kylässä pääsimme Aleks Myöhäsen kanssa nuorina poikina lohisiimaa kokemaan, myös Sandbäckeillä tuli pitkään käytyä vuosittain hylkeitä kiikaroimassa ja syksyisillä kalareisuilla kohtaamiset hylkeiden kanssa  Kokkareilla muistan kerran sattuneeni paikalle, kun hylje oli pahimmassa mätänemisvaiheessa, eipä siinä pitkään viihdytty, sen verran kuvottia olivat tuoksut.

Hylkeenraato ajautui Isokarin majakkasaareen uimarannalle

Avakka • Ilmo Suikkanen • 22.8.2015        

Kuvasta ilmenee, että hyljevainaan vasemman räpylän yläpuolelta luoti näyttäisi menneen sisään ja tullut ruhon alaosasta saman kyljen puolelta ulos. Osumareikä oli siistin pyörteä ja ulostulo repeytyneempi.

Majakkasaaren Päiväkarin hienon uimarannan edustan kallioluotojen väliin ajautui viime viikolla liki mätänemisvaiheessa oleva harmaahylkeen ruho.


Purjevene upposi ja tuhoutui karilleajon seurauksena Uudessakaupungissa  Avakka 30.08.2015 18.25

Purjevene upposi karilleajon seurauksena Uudenkaupungin edustalla 29.8.15 iltapäivällä, tiedottaa Rajavartiolaitos. Veneessä oli tapahtumahetkellä yksi henkilö. Mieshenkilö soitti hätäkeskukseen, josta puhelu välitettiin Turun meripelastuskeskukseen. Pelastustehtävään hälytettiin Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri Turusta, partiovene Susiluodon merivartioasemalta sekä meripelastusseuran vene Uudestakaupungista.

Pelastusyksiköiden saapuessa paikalle vene oli ajautunut Kivikarin rantaan, ja oli jo melkein kokonaan uponnut. Meripelastushelikopteri laski pintapelastajan saarelle, josta hän sai avustettua veneessä olleen henkilön maihin. Henkilö ei loukkaantunut tilanteessa ja hänet kuljetettiin helikopterilla Uutenkaupunkiin. Henkilöllä oli pelastusliivit puettuna.

Vene tuhoutui täysin kalliorantaa vasten ja alueella voi kellua veneestä peräisin olevia puuosia.

Kivikarille karilleajon seurauksena ajautunut purjevene tuhoutui täysin kalliorantaa vasten. Alueella saattaa kellua veneestä peräisin olevia puuosia. Kuva Rajavartiolaitos

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on runsaasti liittymien parantamistarpeita. ELY-keskus pyrkii toteuttamaan liittymiin parantamistoimenpiteitä niukkojen rahoitusresurssiensa puitteissa. Toimenpiteitä kohdennetaan ensisijaisesti tärkeimpien valtateiden liittymiin ja liikenneturvallisuus on tärkein yksittäinen tekijä parannuskohteita priorisoitaessa.

Liikenneturvallisuuden osalta tarkastellaan mm. onnettomuusriskiä sekä viime vuosien aikana sattuneita henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia. Liittymien turvallisuutta voidaan parantaa mm. rakentamalla kiertoliittymä tai liikennevalot, porrastamalla liittymä tai kanavoimalla liittymä erityyppisin saarekkein, tiemerkinnöin tai väistötilana. 

Yli puolet henkilövahinkoon johtaneista liikenneonnettomuuksista tapahtuu taajamissa, ja useimmat niistä liittymissä.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella tapahtuu väestö- ja liikennemääriin suhteutettuna enemmän onnettomuuksia kuin muualla. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tapahtuu paljon suistumisonnettomuuksia pääteillä sekä mopo-onnettomuuksia taajamissa. Alueen erityispiirteenä on taajamien suuri määrä. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on ollut pitkään asutusta, ja se ilmenee entisajalle ominaisena tiiviisti rakennettuna kulttuuriympäristönä.                                                                                                                    LUE LISÄÄ...

Kiertoliittymät ovat keino vähentää näitä onnettomuuksia. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on arviolta noin 130 kiertoliittymää (kaupunkien katuverkolla 80 kpl ja ELY-keskuksen maanteillä 50).

Kiertoliittymän periaatteena on poistaa vaarallisimmat onnettomuustyypit, joita ovat nokkakolarit ja törmäykset risteävän ajoneuvon kanssa. Vakavien onnettomuuksien riski pienenee, koska ajonopeudet ovat pieniä ja ajoneuvojen risteämiskulmat loivia. Tutkimusten mukaan kiertoliittymissä tapahtuu autoilijoille henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia jopa yli puolet vähemmän kuin tavallisessa tasoliittymässä. Kiertoliittymiä ei yleensä rakenneta tärkeimmille pääteille.

Uudessakaupungissa Punaisella merkityissä kohdissa on tapahtunut kuolemaan johtanut onnettomuus, sinisellä merkityissä kohdissa on tapahtunut henkilövahinkoon johtanut onnettomuus.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella tapahtuu väestö- ja liikennemääriin suhteutettuna enemmän onnettomuuksia kuin muualla Avakka • Ilmo Suikkanen • 22.9.2015

Neljä vuotta vankeutta Uudenkaupungin puutalopalosta

Avakka • 25.9.2015

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 42-vuotiaan miehen pitkään vankeustuomioon tuhotyöstä.

Mies sytytti helmikuussa Kuunarintiellä sijaitsevan vuokra-asuntonsa verhot palamaan. Tuli tuhosi asunnon ja aiheutti vaaraa myös lähiympäristölle.

Voimakkaassa humalatilassa ollut mies sytytti helmikuussa Uudenkaupungin Kuunarintiellä sijaitsevan vuokra-asuntonsa verhot palamaan. Sen jälkeen hän poistui talosta ja hälytti pelastuslaitoksen.

Tuli ehti tuhota kaksikerroksisen puutalon alakerrassa sijaitsevan asunnon kokonaan. Rakennuksessa oli myös kaksi muuta asukasta. Toinen pääsi turvaan omatoimisesti ja toisen pelastivat palomiehet.

Oikeus määräsi vastaajalle neljän vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. sillä teko aiheutti vaaraa muiden hengelle ja turvallisuudelle. Mielentilatutkimus arvioi hänen olleen teon tehdessään syyntakeinen.

Korvauksia mies joutuu maksamaan yhteensä lähes 70 000 euroa.

Pikkujoululiikenne tuttuun tapaan poliisin tehovalvonnassa

Avakka • 21.11.2015

Poliisi valvoo tehostetusti pikkujoululiikennettä marraskuun kahtena viimeisenä viikonloppuna 20.–22.11. ja 27.–29.11. Valvontajakson aikana poliisin liikennevalvontaa kohdennetaan puhallusratsioihin, jotka ajoitetaan etenkin ilta- ja yöaikaan pikkujoululiikenteeseen sekä lauantaisin myös aamupäivälle.

Poliisi on ottanut tänä vuonna kiinni lokakuun loppuun mennessä lähes 15 000 rattijuoppoa, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt samalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna.

– Ravintolaan tai muuhun huvipaikkaan lähdettäessä auto on syytä jättää kotiin, ettei tulisi houkutusta ajaa päihtyneenä ja aiheuttaa vaaraa itselle ja muille tienkäyttäjille, poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisihallituksesta korostaa.

Kasitiellä Turun ja Rauman välillä hurja myräkkä

Olli Lindroosin intagram mtv:n sivustolla

KATSO...

Oheinen mtv:n video Kasitieltä Turun ja Rauman välistä kuvaa hyvin, kuinka talvi on tullut eteläiseenkin Suomeen vauhdilla. Kuvakaappaus Olli Lindroosin instagrammista Mtv:n sivustolla.

Kasitiellä floskaiset talvikelit – U:gissa rännän sekaista sadetta ja myrskyä

Avakka • Ilmo Suikkanen • 21.11.2015  17:30   

Sadetta ja myrskytuulta on  luvassa vielä huomennakin ja odottaa sopii, kun nollarajoilla liikutaan, kelien edelleen heikkenevän alueella.

Toistaiseksi lumi- ja räntäsade ei ole aiheuttanut häiriöitä Vakka-Suomen Voiman sähköverkossa, tiedottaa yhtiön viestintäpäällikkö Johanna Sainio Länsi-Suomessa.

- Olemme kuitenkin valmiudessa sääolosuhteiden mahdollisen heikkenemisen varalta.

Lounaissaaristossa on ennustettu esiintyvän paikoin luoteesta työntyviä myrskypuuskia vielä illan aikana.

                  

Yläkuvassa tilanne kasitiellä Raumalla noin klo 17:00. Lunta on kertnyt, vaikka tien on aavistuksen plussalla.


Keskimmäisessä kuvassa tilanne Laitilassa klo 16:50. Floskaista lunta on jo melkoisesti ja tien pintakin aavistuksen miinuksella, mikä saattaa jo synnyttää liukkaita paikkoja.


Alakuvassa tilanne U.gissa Laivanrakentajantien risteyksessä klo 17:00. Rännänsekaista vettä satanut koko päivän myrskytuulen saattelemana, mutta maa on pysynyt sulana, vaikka tien pinta on täälläkin jo miinuksella

Onni onnettomuudessa, että oli tyyntä...

Suuri ulkorakennus paloi lähes maan tasalle Blasieholmankadulla U:gissa

Avakka • Ilmo Suikkanen • 16.1.2016  klo 20:59  • päivitetty 17.1.2016 klo 8:30

Iso puinen ulkorakennus, kulmatalo Blasieholman-katu 15:sta, syttyi palamaan lauantainailtana klo kahdeksan jälkeen. Palokunta oli paikalla nopeasti, mutta veden saannissa oli vaikeuksia ja massiivi-nen ulkorakennus paloi lähes perustuksiaan myöten.

Onni onnettomuudessa, että oli tyyntä, puutaloalueelle päin puhaltava tuuli olisi aiheuttanut todellisen uhan suurpalolle.

Palo näytti saaneen alkunsa talon keskivaiheilta Blasieholmankadun puolelta ja levisi sieltä nopeasti koko suureen kulmataloon. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Paikalla oli 20 pelastuslaitoksen yksikköä.

Ennen puolta yötä palokunta oli saanut sammutet-tua ja raivattua palopesäkkeet ja yöllä alkanut sakea lumipyry huolehti lopusta.

Palo syttyi rakennuksen keskivaiheilta Blasieholmankadun puolelta. Kuva Ilmo Suikkanen

Palanut rakennus oli kuvassa oleva kulmatalo Blasieholmankadulla, suuri puinen tyhjillään oleva ulkovarasto.

Kuva Ilmo Suikkanen

Palo roihusi massiivisena ja palokunta sai vettä niukasti. Kuva Ilmo Suikkanen

Silti sunnuntaiaamuna kymmenen maissa pelastuslaitos kävi sammuttamassa pienen lattian alla kyteneen palopesäkkeen. Päivystävä palomestari Olli Suominen kertoo Turun Sanomissa, että palopaikan tilanne käydään tarkistamassa tänään vielä puolen päivän aikaan sekä iltapäivällä kello kolmen aikoihin, jolloin vartiointi lopetetaan.

Kuten odottaa sopi, sunnuntaina suuntasi alueelle jatkuva ihmisvirta katsomaan ja kuvaamaan tuhoutunutta kohdetta.

Uudenkaupungin katuvalvonnan tulos: 19 huumerikosta kahdessa päivässä Avakka • 3.6.2016

Poliisin mukaan tilanne on normaali. Uudessakaupungissa huumeongelma ei ole räjähtänyt käsiin, uutisoi Yle Turku

Useita huumeidenkäyttäjiä on jäänyt tällä viikolla kiinni Uudessakaupungissa. Lounais-Suomen poliisi valvoi tiistaina ja keskiviikkona tehostetusti katuja Uudenkaupungin poliisiaseman alueella.

Kahden päivän aikana kirjattiin 19 huumausainerikosta.

Komisario Kimmo Kulmala ei pidä määrää kuitenkaan poliisin kannalta huolestuttavana. Hänen mielestään Uudessakaupungissa ei ole viitteitä siitä, että kaupungissa rehottaisi huumeongelma tai -myynti.

– Kiinnijääneiden määrä on aika tavanomainen, mitä tällaisessa katuvalvonnassa paljastuu, Kulmala sanoo.

Ensikertalaisia huumevalvonnassa paljastui seitsemän. Ala-ikäisiä epäillyistä oli neljä.

Poliisin haltuun saatiin muun muassa amfetamiinia ja kannabista sekä suboxonea ja buprenofiinia.

Asiasta tehtyjen rikosilmoitusten tutkinta jatkuu.

Sorvakossa Ainonkujalla

sijaitsevan kerrostalon

kattorakenteet syttyivät

tuleen U:gissa tänään

Avakka • teksti ja kuvat Ilmo Suikkanen • 14.6.2016

Kattotöiden kohteena olleet kattorakenteet syttyivät tuleen hieman ennen kello puoli yhtätoista ja aiheuttivat asukkaiden evakuoinnin Sorvakossa Ainonkuja 8:ssa sijaitsevass kerrostalossa Uudessa-kaupungissa.

Henkilövahinkoja vältyttiin, vaikka kattotyömaalla sijainneista kaasu-pulloista yksi räjähti ja lensi naapuritalon parvekkeen lasitukseen, aiheuttamatta kuitenkaan henkilövahinkoja. Savun muodostus on vähäistä, rakennus kärsi silti tuntuvia savu- vesivahinkoja..

Tulipalo on saatu rajattua, mutta palopesäkkeiden sammutus jatkuu pitkälle iltapäivään, kertoo pelastuslaitoksen päivystävän päällikkö Petri Nenonen Yle Turulle.

Kyseessä on Ainonkadun varrella sijaitseva 6-kerroksinen rakennus. Pelastuslaitos evakuoi varotoimenpiteenä kaikki talon asukkaat. Rakennuksessa on 25 asuntoa.

Kattorakenteet syttyivät tuleen hieman ennen kello puoli yhtätoista ja aiheuttivat asukkaiden evakuoinnin Sorvakossa Ainonkuja 8:ssa sijaitsevassa kerrostalossa Uudessakaupungissa. Pelastuslaitoksella ovat kuvassa meneillään 6-kerroksisen talon jälkisammutustyöt.

Paikalle oli hälytetty myös pelastushelikopteri.

Henkilövahinkoja ei onneksi sattunut, mutta ra-kennus kärsi silti tuntuvia savu- vesivahinkoja.

Pelastuslaitoksen kalustoa oli paikalla runsaasti ja poliisi eristi alueen yleisöltä sammutustöiden ajaksi.

Tulipalon autotehtaalla – aiheuttajaksi epäillään robottia Avakka • 22.6.16


Uudessakaupungissa Valmet Automotiven korihitsaamon sisällä olevan 70–80 neliön sähköverstaan välikatossa havaittiin kytevä palo keskiviikkoaamuna ennen kello seitsemää.

Tuotanto oli normaalisti käynnissä ja rakennuksessa oli ihmisiä. Henkilövahinkoja ei sattunut.

Tiloissa havaittiin runsaasti savua, mutta palon kehkeytyminen saatiin estettyä. Työntekijät hoitivat alkusammutuksen tehtaalla ja kolme pelastusyksikköä saapui paikalle apuihin.

Kattorakenteita jouduttiin purkamaan palon estämiseksi. Purkamisesta syntyi omaisuusvahinkoja.

Tuotanto kulki normaalisti koko tilanteen ajan. Palon epäillään syttyneen hitsausrobotista.

Tuli syttyi uudelleen palaneessa omakotitalossa Uudessakaupungissa  Avakka • Ilmo Suikkanen • 23.6.2016

Keskiviikkona Uudenkaupungin Varbergintiellä korjauskelvottomaksi palaneessa noin 100 neliön omakotitalossa omakotitalossa syttyi torstaina illansuussa uusi palonalku.

Pelastuslaitoksen yksiköt saivat pienen palonalun nopeasti hallintaansa. Henkilövahinkoja ei sattunut.

Hälytys palopaikalle tuli kello 17.30 jälkeen.

Ensimmäisen kerran palo syttyi keskiviikkoillalla. Pelastuslaitos sai silloin hälytyksen paikalle viiden jälkeen.

Tuli tuhosi omakotitalon korjauskelvottomaksi. Täyttä varmuutta palon syttymissyystä ei ole, mutta päivystävän palomestarin mukaan syyksi epäillään sähkölaitetta. Omakotitalossa asui kaksi henkilöä, mutta kukaan ei ollut paikalla palon syttymishetkellä.

Säiliörekka suistui pellolle ja kaatui Uudessakaupungissa

Avakka • 24.11.2016

Täysperävaunullinen säiliörekka ajautui tieltä Uudessakaupungissa 6 km kaupungista tiellä 196 ennen Arvassalon risteystä kello kymmenen aikaan torstaina aamupäivällä.

Onnettomuudessa Uudestakaupungista Taivassalon suuntaan matkalla ollut säiliörekka ajautui  päällysteen ulkopuolelle pehmeään tienpenkereeseen. Ojan reunaa useamman kymmenen metrin matkan möyrittyään rekka suistui pelolle, sen veto-osa kaatui, mutta tyhjänä ollut säiliövaunu pysyi pystyssä. Kuljettaja, joka oli kertonut väistäneensä toista ajoneuvoa ennen tieltä suistumista, vietiin sairaalaan tutkittavaksi.

Päivystävän palomestarin mukaan onnettomuudesta oli haittaa liikenteelle usean tunnin ajan. Myöhemmin suoritettavan nostotyön ajaksi liikennettä jouduttanee rajoittamaan uudestaan

Museojuna ja henkilöauto törmäsivät Maskussa vartioimattomassa tasoristeyksessä     

Avakka • 4.12.2016

Lauantaina aamupäivällä ensimmäinen juna toi täpötäydet vaunulastit väkeä Kalarantaan, Ikävää kerrottavaa tapahtui junan paluumatkalla Turkuun. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Marko Ahtikivi kertoo Iltasanomissa, että autoa kuljetti nuori mies. Hän oli yksin autossa.

– Auto oli jostain syystä ajanut junan eteen. Hän joutui törmäyksessä puristuksiin ollen jaloistaan kiinni.
Ahtikivi kertoo, että miestä irrotettiin puoli tuntia. Hänet toimitettiin jatkohoitoon.
– Hän lähti tajuissaan, mutta vakavastihan hän oli loukkaantunut.
Ahtikivi kertoo, että junassa oli onnettomuushetkellä arviolta 350–400 matkustajaa. Heille ei käynyt onnettomuudessa kuinkaan.
– Junaan tuli jarrujen kanssa ongelmia. He saivat laitettua ne kuitenkin niin, että he pääsivät Turkuun asti, Ahtikivi sanoo lehdessä.

Surullinen onnettomuus sotki myös valitettavasti monen aikataulut Uudessakaupungissa, jota Uudenkaupungin joulujunapäivän järjestäjät ovat onnettomuuden ohella pahoitelleet.

Asuntojen palovaroittimet kuntoon LUE...

Avakka • Ilmo Suikanen • 13.12.2016

Uudenkaupungin Isännöitsijäkeskus viestittää tänään sopineensa Uudenkaupungin kaupungin kiinteistöpäällikko Rami Arolan kanssa, että kaupungin suurimmassa vuokrataloyhtiössä, Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokrataloissa, selvitetään mahdollisuus asentaa jokaiseen asuntoon sähköverkkoon liitetty palovaroitin/palovaroittimet.

Palovaroitinhan on pakollinen huoneistoissa. Mikäli asunnossa ei ole sähköverkkoon liitettyä varoitinta, paristokäyttöisen varoittimen hankinta ja kunnossapito on asukkaan vastuulla. Jokaista alkavaa 60m² kohden pitää olla yksi varoitin. Enemmänkin saa tietenkin olla, sanoo Arttu Lehtonen Isännöitsijäkeskuksesta ja pyytää jakamaan viestiä, jotta mahdollisimman moni ihminen havahtuisi ja tarkistaisi omat palovaroittimensa.

Kustavin Susiluodon merivartioasema valvoo meriliikennettä kesät talvet

Avakka • teksti ja kuva Ilmo Sukkanen • 4.3.2018

Oikein silmiään täytyi hieraista saapuessamme vaimon kanssa mökiltä sunnuntaina, Nuhjan saaren eteläkärjessä U:gissa meidät nimittäin pysäytettiin ja jämerän näköinen mies pyysi kuskia puhaltamaan ojennettuun pilliin.

Toisella yrityksellä sain pillin naksahtamaan ja puhalluksen näin onnistumaan. – Ei huomauttamista, sanoo vanhempi merivartija Santeri Aalto Kustavin Susiluodon merivartioasemalta. Hänen lisäkseen olivat paikalla myös merivartijat Markus Tuorila ja Mikko Hongell.

Kesällä merivartijat suorittavat säännöllisesti valvontatehtäviä veneestä käsin, mutta omalle kohdalle tämä oli ensimmäinen kerta, kun talvella jouduin jäällä puhaltamaan.

– Ei tässä, sinällääm mitään outoa ole, merivartioasemalle kuuluu meriliikenteen valvonta sekä kesällä että talvella, sanoo Santeri Aalto. Yhtään rattijuoppoa emme vielä tavoittaneet, mikä on hyvä asia.

Kaikki kolmella oli valvontatehtävissä kulkuneuvona moottorikelkka. Nuhjan eteläkärki onkin valvonnalle otollinen paikka, koska sen kautta kulkee lähes kaikki laivaväylän etelänpuolinen jääliikenne.

Alueella hurjastelee joskus suurillakin nopeuksilla aikaisempaa enemmän moottorikelkkoja, mönkijöitä sekä nyt jäiden vahvistuttua myös autoja. – Onkin siis syytä pitää ylinopeudet kurissa ja jättää alkoholipitoiset juomat nauttimatta ennen jääliikenteeseen lähtöä – valvonta on paikalla.

Vanhempi merivartija Santero Aalto (oik.) Kustavin Susiluodon merivartioasemalta sekä merivartijat Markus Tuorila ja Mikko Hongell suorittivat meriliikenteen valvontaa sunnuntaina Nuhjan eteläkärjessä U:gissa puhalluttamalla ajoneuvojen kuljettajia.

Poliisi kaipaa tietoja paikalla nähdystä tila-autosta

Maissa ollut vene kärähti Suukarintiellä U:gissa

Avakka 31.7.2018

Maanantai-iltana kello kymmenen aikaan Pelastuslaitos sai ilmoituksen rakennuspalosta Uudessakaupungissa. Paikanpäällä selvisi, ettei kyse ollutkaan rakennuspalosta, vaan Suukarintiellä paloi vene.

– Kyseessä oli rakennuspalon vaara, hallin lähellä paloi vene trailerin päällä. Pelkästään vene on nyt kärsinyt vaurioita, päivystävä palomestari Jukka Hänninen kertoo Turun Sanomille.

Poliisin alustavien tutkimuksen perusteella palolle ei ole löytynyt luonnollista syttymissyytä. Paloa tutkitaan törkeä vahingontekorikoksena, kertoo Vakka-Suomen Sanomat.

Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta illalla hieman kymmenen jälkeen.

Ennen ilmoitusta silminnäkijät ovat tehneet havaintoja tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä olleesta Chrysler Voyager -merkkisestä tila-autosta, joka mahdollisesti liittyy tulipaloon.

Auto on musta tai tummansininen ja siinä on tummat sivu- ja takalasit. Auton vuosimalli on 2000-luvun alkupuolelta.

Kaikki tiedot ja havainnot kyseisestä autosta ja siihen liittyvistä henkilöistä pyydetään ilmoittamaan Uudenkaupungin poliisiasemalle, p. 029 541 7476 (virka-aika) tai sähköpostilla vihje.uusikaupunki@poliisi.fi.